Thay đổi hình thức của văn bản

Bạn có thể thay đổi hình thức của văn bản bằng cách thay đổi phông chữ, kiểu (ví dụ như đậm hoặc nghiêng) hoặc cỡ chữ; bằng cách áp dụng các hiệu ứng như bóng hoặc viền ngoài v.v.

Thay đổi hình thức của văn bản

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi hoặc chọn hộp văn bản nếu bạn muốn thay đổi tất cả văn bản trong đó.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Sử dụng các điều khiển để thực hiện thay đổi định dạng.

  Trình kiểm tra định dạng với khung Kiểu đang mở, hiển thị các điều khiển màu và các tùy chọn định dạng văn bản.

Sửa đổi cách viết hoa

Bạn có thể chuyển nhanh các khối văn bản thành chữ hoa hoặc chữ thường toàn bộ, hoặc định dạng văn bản làm tiêu đề với chữ cái đầu tiên của từng từ được viết hoa.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi hoặc chọn hộp văn bản nếu bạn muốn thay đổi tất cả văn bản trong đó.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong phần Phông chữ, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, bấm vào menu bật lên Viết hoa chữ cái đầu, sau đó chọn một mục:

  • Không: Văn bản giữ nguyên như bạn nhập, không có thay đổi.

  • Viết hoa Tất cả: Toàn bộ văn bản được viết hoa ở cùng độ cao.

  • Chữ hoa Nhỏ: Toàn bộ văn bản được viết hoa với chữ hoa lớn hơn cho các chữ cái viết hoa.

  • Chữ hoa Tiêu đề: Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa.

Thêm màu sau văn bản

Bạn có thể thêm màu vào phía sau văn bản để làm nổi bật văn bản.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc chỉ văn bản mà bạn muốn thay đổi hoặc chọn hộp văn bản nếu bạn muốn thay đổi tất cả văn bản trong đó.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong phần Phông chữ, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, sau đó chọn một màu từ ô Màu Nền của Ký tự hoặc bánh xe màu, sau đó chọn một màu.

  Ô màu bên trái hiển thị các màu phù hợp với mẫu. Hình tròn màu bên phải mở ra cửa sổ Màu, nơi bạn có thể chọn bất kỳ màu nào.

  Tùy chọn nâng cao cho văn bản

Để xóa màu, chọn văn bản, chọn văn bản, sau đó bấm vào ô Màu Nền của Ký tự và chọn hoán đổi có đường chéo xuyên qua ở góc dưới cùng bên phải của ô.