Thêm màu nền và đường viền cho hộp văn bản hoặc hình

Bạn có thể thêm màu phía sau văn bản trong hình hoặc hộp văn bản. Bạn cũng có thể thêm đường viền ở trên, dưới hoặc xung quanh đoạn.

Đoạn có đường viền có dấu chấm.

Mẹo: Bạn không thể điều khiển độ mờ của màu nền trong hộp văn bản. Nếu bạn muốn có thể điều khiển độ trong suốt của nền, hãy sử dụng hình. Bạn có thể tùy chỉnh nền của hình tùy theo ý thích.

Thêm màu nền

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm màu nền, hoặc chọn hình hoặc hộp văn bản.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Bố cục ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Đường viền/vạch.

 4. Chọn màu trong phần Màu Nền.

  • Để xem các màu đi kèm với chủ đề của bạn: Bấm vào ô màu ở bên trái.

  • Để xem tất cả các màu: Bấm vào hình tròn màu, sau đó chọn màu trong cửa sổ Màu.

Mẹo: Nếu bạn không muốn màu trải rộng từ lề tới lề, bạn có thể thêm màu phía sau văn bản được chọn.

Thêm đường viền hoặc đường thẳng vào văn bản

 1. Chọn hình, hộp văn bản hoặc văn bản cụ thể mà bạn muốn thêm đường thẳng.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Bố cục ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Đường viền/vạch.

 4. Bấm vào menu bật lên, chọn một kiểu đường, sau đó bấm vào các mũi tên ở trường giá trị trên cùng để điều chỉnh độ đậm của đường.

  Các điều khiển để thay đổi kiểu đường, độ đậm, vị trí và màu.
 5. Bấm vào bánh xe màu bên cạnh menu bật lên kiểu đường và chọn một màu.

  • Để xem các màu đi kèm với chủ đề của bạn: Bấm vào ô màu ở bên trái.

  • Để xem tất cả các màu: Bấm vào hình tròn màu, sau đó chọn màu trong cửa sổ Màu.

 6. Bấm vào nút Vị trí để đặt vị trí đường sẽ xuất hiện.

 7. Bấm vào các mũi tên trong trường Độ bù để điều chỉnh khoảng cách giữa đường và văn bản mà đường bao quanh.

Để xóa đường, chọn hình, hộp văn bản hoặc văn bản, bấm vào menu bật lên kiểu đường, sau đó chọn Không.