Thêm nhận xét và tô sáng văn bản

Bạn và những người bạn đang chia sẻ bài thuyết trình đều có thể thêm nhận xét vào văn bản, đối tượng, biểu đồ và trang chiếu. Nhận xét rất hữu ích để bạn tự ghi chú, đặt câu hỏi cho người kiểm tra, truyền đạt gợi ý sửa, v.v.

Bạn cũng có thể tô sáng văn bản rồi thêm nhận xét vào đó.

Khi bạn không muốn hiển thị nhận xét hoặc phần được tô sáng, bạn có thể ẩn chúng.

Thêm nhận xét

Văn bản có nhận xét sử dụng màu riêng biệt dành cho tác giả của nhận xét. Bất kỳ văn bản, đối tượng và ô bảng nào có nhận xét sẽ có dấu nhận xét.

  1. Chọn văn bản hoặc bấm vào một ô bảng hoặc đối tượng, rồi bấm vào Nút Nhận xét trên thanh công cụ.

    Nhận xét trên trang chiếu luôn mở.

  2. Nhập nhận xét, sau đó bấm vào bên ngoài nhận xét để đóng lại.

Để đọc nhận xét, hãy bấm vào nhận xét đó. Để xóa nhận xét, bấm Xóa trong nhận xét.

Bạn có thể thay đổi kích cỡ của văn bản nhận xét bằng cách chọn Keynote > Tùy chọn > Cài đặt chung (từ menu Keynote ở đầu màn hình), bấm vào menu bật lên Kích cỡ Văn bản và chọn một kích cỡ.

Đặt tên tác giả và màu cho nhận xét

  1. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình), sau đó bấm Cài đặt chung.

  2. Nhập tên vào trường Tác giả.

  3. Để thay đổi màu, chọn Xem > Nhận xét > Màu Tác giả (từ menu Xem ở trên cùng màn hình của bạn), rồi chọn màu.

Tô sáng văn bản

Bạn có thể tô sáng văn bản trong hộp văn bản và hình, sau đó thêm nhận xét. Bạn không thể tô sáng bảng, nhưng có thể thêm nhận xét vào ô bảng.

  1. Chọn văn bản, rồi chọn Chèn > Tô sáng (từ menu Chèn ở trên cùng màn hình của bạn).

  2. Để thêm nhận xét, bấm vào văn bản được tô sáng, sau đó nhập nhận xét.

Để xóa vùng tô sáng, chọn văn bản, sau đó chọn Sửa > Xóa Vùng tô sáng và Nhận xét (từ menu Sửa ở đầu màn hình của bạn).

Hiển thị hoặc ẩn nhận xét

  • Bấm Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Nhận xét hoặc Ẩn Nhận xét.