Tìm và thay thế văn bản

Bạn có thể tìm kiếm các từ, cụm từ, số và ký tự cụ thể và tự động thay thế kết quả tìm kiếm bằng nội dung mới bạn chỉ định. Tất cả các nội dung, kể cả nội dung trên các trang chiếu bị bỏ qua và trong lưu ý cho người thuyết trình, đều có trong phần tìm kiếm này.

Tìm kiếm văn bản cụ thể

 1. Bấm Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Tìm & Thay thế.

 2. Trong trường tìm kiếm, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm kiếm.

  Kết quả phù hợp được tô sáng khi bạn nhập văn bản.

 3. Để tìm các từ khớp với cách viết hoa mà bạn chỉ định hoặc giới hạn kết quả tìm kiếm ở toàn bộ các từ bạn đã nhập, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, sau đó chọn Khớp Viết hoa hoặc Cả Từ.

 4. Bấm vào nút mũi tên để tìm kết quả phù hợp tiếp hoặc trước.

Để xem hoặc xóa các tìm kiếm gần đây, bấm vào mũi tên bên cạnh kính lúp.

Thay thế văn bản đã tìm thấy

 1. Bấm Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Tìm & Thay thế.

 2. Bấm Nút Tùy chọn nâng cao trong cửa sổ Tìm & Thay thế, sau đó chọn Tìm & Thay thế.

  Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn khác, chẳng hạn như Cả Từ và Khớp Viết hoa, để tinh chỉnh tìm kiếm của mình.

 3. Nhập từ hoặc cụm từ vào trường đầu tiên.

  Khi bạn nhập văn bản, các kết quả phù hợp được tô sáng. Kết quả phù hợp đầu tiên được chọn và tô sáng bằng màu vàng.

 4. Nhập từ hoặc cụm từ thay thế vào trường thứ hai.

  Nếu bạn để trống trường Thay thế, tất cả các trường hợp của văn bản tìm được sẽ bị xóa khi bạn thay thế văn bản đã tìm thấy.

  Cửa sổ Tìm & Thay thế có lời nhắc về nút để hiển thị thêm tùy chọn
 5. Sử dụng các nút ở cuối khung Tìm kiếm để kiểm tra và thay đổi các kết quả phù hợp:

  • Thay thế Tất cả: Thay thế tất cả kết quả phù hợp bằng văn bản thay thế.

  • Thay thế & Tìm: Thay thế kết quả phù hợp đã chọn và di chuyển đến văn bản tiếp theo.

  • Thay thế: Thay thế kết quả phù hợp đã chọn bằng văn bản thay thế nhưng không di chuyển đến văn bản tiếp theo.

  • Mũi tên Trước hoặc Tiếp: Di chuyển đến kết quả phù hợp trước hoặc tiếp theo mà không tạo ra thay đổi.

Sử dụng phương án thay thế văn bản

Bạn có thể đặt để Keynote tự động thay thế phần văn bản nhất định bằng văn bản do bạn chỉ định. Ví dụ: có thể thay thế “teh” bằng “the” hoặc “(c)” bằng ©.

 1. Chọn Sửa > Phương án thay thế > Hiển thị Phương án thay thế (từ menu Sửa ở trên cùng của màn hình).

  Nếu bạn muốn áp dụng cách thay thế cho văn bản cụ thể, hãy chọn văn bản.

 2. Trong cửa sổ Phương án thay thế, chọn hộp kiểm Thay thế Văn bản, sau đó bấm Tùy chọn Văn bản.

  Khung Văn bản của tùy chọn Bàn phím mở ra trong Tùy chọn Hệ thống.

 3. Bấm Nút dấu cộng, sau đó nhập văn bản bạn muốn thay thế (chẳng hạn như “teh”) trong cột Thay thế.

 4. Nhập từ mà bạn muốn thay thế bằng từ đó (chẳng hạn như “the”) vào cột Bằng.

  Bấm vào bên ngoài trường văn bản trước khi đóng cửa sổ.

 5. Bấm vào nút để thay thế tất cả các trường hợp văn bản thay thế xuất hiện trong bài thuyết trình hay chỉ trong phần văn bản đã chọn.

Khi cài đặt Thay thế Văn bản được bật cho bài thuyết trình, dấu chọn sẽ xuất hiện bên cạnh Thay thế Văn bản trong menu Phương án thay thế. Bạn có thể bỏ chọn Thay thế Văn bản để tắt đi.

Ghi chú: Cài đặt thay thế văn bản áp dụng cho các ứng dụng khác trên máy tính cũng sử dụng tính năng phương án thay thế, chẳng hạn như TextEdit. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng thay thế văn bản, bạn có thể tắt tính năng Thay thế Văn bản cho văn bản đã chọn trong cửa sổ Phương án thay thế.