Thêm trang chiếu
Khi thêm trang chiếu, bạn được chọn giữa các bố cục trang chiếu khác nhau,…

Hiển thị hoặc ẩn số trang chiếu
Khi bạn hiển thị số trang chiếu vào bài thuyết trình, chúng xuất hiện ở…

Sắp xếp lại trang chiếu
Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu trong trình điều khiển, chế…

Nhóm các trang chiếu
Bạn có thể tạo nhóm các trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu bằng…

Bỏ qua trang chiếu
Nếu bạn không muốn trang chiếu phát trong bài thuyết trình, bạn có thể bỏ…

Thêm và sửa trang chiếu chính
Bố cục trang chiếu dùng trong mỗi chủ đề Keynote được xây dựng dựa trên…

Thay đổi chủ đề bài thuyết trình
Bạn có thể thay đổi chủ đề của bài thuyết trình vào bất kỳ lúc…

Thêm chủ đề tùy chỉnh
Nếu bạn tạo bài thuyết trình mà bạn muốn sử dụng lại làm mẫu cho…