Thêm chủ đề tùy chỉnh

Nếu bạn tạo bài thuyết trình mà bạn muốn sử dụng lại làm mẫu cho các bài thuyết trình khác, bạn có thể lưu bài thuyết trình đó làm chủ đề. Việc bạn tạo chủ đề của riêng mình có thể đơn giản như việc thêm logo công ty vào chủ đề hiện có hoặc bạn có thể thiết kế một chủ đề hoàn toàn mới.

Bạn có thể thêm chủ đề tùy chỉnh của mình vào bộ chọn chủ đề hoặc lưu chủ đề đó dưới dạng tệp để chia sẻ với người khác hoặc để cài đặt và sử dụng trên thiết bị iOS của mình. Để cài đặt chủ đề tùy chỉnh trên thiết bị iOS, trước tiên hãy lưu vào iCloud, iTunes hoặc máy chủ WebDAV hoặc gửi dưới dạng tệp đính kèm email.

Lưu bài thuyết trình làm chủ đề

 1. Chọn Tệp > Lưu Chủ đề (từ menu Tệp ở đầu màn hình).

 2. Bấm vào một tùy chọn:

  • Thêm vào bộ chọn chủ đề: Nhập tên cho chủ đề, rồi nhấn Return. Chủ đề của bạn sẽ xuất hiện trong danh mục Chủ đề Của tôi trong bộ chọn chủ đề.

  • Lưu: Nhập tên cho chủ đề, rồi chọn nơi bạn muốn lưu chủ đề đó.

   Nếu bạn lưu chủ đề vào iCloud, khi bạn mở Keynote lần tiếp theo trên thiết bị iOS của bạn, chủ đề sẽ xuất hiện dưới dạng tệp có thể tải về trong trình quản lý bài thuyết trình.

Cài đặt chủ đề trên máy Mac của bạn

Nếu bạn đã lưu chủ đề tùy chỉnh hoặc nếu ai đó đã gửi cho bạn một chủ đề, bạn cần cài đặt để có thể sử dụng trong Keynote. Cài đặt chủ đề sẽ thêm chủ đề vào Bộ chọn Chủ đề. Bỏ qua tác vụ này nếu bạn chọn Thêm vào Bộ chọn Chủ đề khi bạn đã lưu vào chủ đề tùy chỉnh.

 • Bấm hai lần vào tệp chủ đề (có phần mở rộng “.kth”), sau đó bấm Thêm vào Bộ chọn Chủ đề.

  Bạn có thể đặt Keynote để luôn mở bài thuyết trình mới từ cùng chủ đề thay vì từ bộ chọn chủ đề. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn). Trong khung Cài đặt chung, chọn “Sử dụng chủ đề”, sau đó bấm Thay đổi Chủ đề để chọn một chủ đề.

Cài đặt chủ đề trên thiết bị iOS của bạn

Trên thiết bị iOS, thực hiện như sau để cài đặt chủ đề từ các nguồn sau:

 • iCloud: Nếu Keynote được thiết lập để sử dụng iCloud trên thiết bị của bạn, chủ đề xuất hiện trong trình quản lý bài thuyết trình và được xác định bằng biểu tượng chủ đề. Chạm vào hình thu nhỏ mẫu, sau đó chạm Cài đặt.

  Ghi chú: Nếu bạn nâng cấp tài khoản lên iCloud Drive, quá trình đồng bộ hóa có thể không hoạt động trong tất cả các trường hợp, tùy theo phiên bản OS X và iOS mà bạn đã cài đặt. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thêm thông tin.

 • AirDrop: Vuốt lên từ dưới cùng của màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm AirDrop. Chạm vào một tùy chọn khám phá, và chạm Thêm khi thông báo AirDrop xuất hiện.

 • Email: Trong Mail, chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm vào màn hình. Chạm Nút menu Chia sẻ ở trên cùng của màn hình, chạm Mở trong Keynote, sau đó chạm Thêm.

 • Máy chủ WebDAV: Tải chủ đề về từ máy chủ, sau đó chạm vào màn hình. Chạm Nút menu Chia sẻ ở trên cùng của màn hình, chạm Mở trong Keynote, sau đó chạm Thêm.

Chủ đề sẽ xuất hiện trong danh mục Chủ đề Của tôi trong bộ chọn chủ đề.

Để tìm hiểu cách sử dụng máy chủ WebDAV với thiết bị iOS của bạn, xem Sử dụng máy chủ WebDAV để lưu trữ bài thuyết trình. Để tìm hiểu cách chuyển tệp bằng iTunes, hãy xem Sử dụng iTunes để chuyển tệp.

Đổi tên và xóa chủ đề tùy chỉnh

 1. Trong bộ chọn chủ đề, hãy giữ Control khi bấm vào tên chủ đề, rồi chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 2. Nếu bạn đổi tên, nhập tên mới, sau đó nhấn Return.

  Các chủ đề tùy chỉnh luôn xuất hiện trong danh mục Chủ đề của tôi trong bộ chọn chủ đề, theo thứ tự chúng đã được thêm. Bạn không thể sắp xếp lại chúng.

Sửa chủ đề

Bạn không thể sửa chủ đề sau khi đã lưu. Tuy nhiên, bạn có thể tạo chủ đề mới dựa trên chủ đề cũ.

Trước tiên, bạn cần cài đặt chủ đề tùy chỉnh để chủ đề xuất hiện trong bộ chọn chủ đề (xem hướng dẫn bên trên).

 1. Chọn Tệp > Mới, sau đó bấm hai lần vào chủ đề bạn muốn sửa. Chủ đề tùy chỉnh nằm trong danh mục Chủ đề của tôi trong bộ chọn chủ đề.

 2. Thực hiện thay đổi của bạn, sau đó lưu bài thuyết trình dưới dạng chủ đề mới.

Bạn có thể xóa chủ đề cũ sau khi tạo chủ đề mới.