Thêm trang chiếu

Khi thêm trang chiếu, bạn được chọn giữa các bố cục trang chiếu khác nhau, dựa trên chủ đề bài thuyết trình của mình.

Thêm trang chiếu

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Nút Thêm trang chiếu trên thanh công cụ, sau đó chọn bố cục trang chiếu.

 • Chọn một trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, sau đó nhấn Return hoặc option-bấm Nút Thêm trang chiếu trên thanh công cụ để tạo trang chiếu khác có cùng bố cục.

Thay đổi bố cục trang chiếu

Nếu bạn đã thêm trang chiếu vào bài thuyết trình nhưng muốn thử một bố cục khác, bạn có thể thay đổi nhanh bố cục.

 1. Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu.

 2. Bấm nút Thay đổi Phần chính ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có nút Thay đổi Phần chính, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn một bố cục trang chiếu sẽ áp dụng.

Bạn có thể thêm mục Phần chính vào thanh công cụ để thay đổi nhanh bố cục trang chiếu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tùy chỉnh thanh công cụ.

Thay đổi màu nền của trang chiếu

 1. Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu.

 2. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nền trong thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tam giác hiển thị bên cạnh Nền, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên, sau đó chọn loại nền.

  Mẹo: Chọn Màu nền cho một màu duy nhất.

Các lựa chọn nền trang chiếu cũng tương tự như nền của hình. Để tìm hiểu thêm về các nền, hãy xem Thay đổi hình thức của đối tượng.

Thay thế văn bản giữ chỗ

 • Bấm hai lần vào văn bản giữ chỗ và nhập văn bản của riêng bạn.

Thay thế hình ảnh giữ chỗ

 • Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Kéo hình ảnh từ Finder lên hình ảnh giữ chỗ.

  • Bấm Nút trình giữ chỗ ở góc dưới cùng bên phải của hình ảnh giữ chỗ, sau đó chọn hình ảnh từ thư viện iPhoto, Aperture hoặc Photobooth.

Xóa trang chiếu

 • Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, sau đó nhấn Xóa.

  Shift-bấm để chọn nhiều trang chiếu cần xóa.