Thêm và sửa trang chiếu chính

Bố cục trang chiếu dùng trong mỗi chủ đề Keynote được xây dựng dựa trên trang chiếu chính. Khi muốn thêm một trang chiếu có các yếu tố riêng biệt—như tiêu đề và phụ đề, danh sách được đánh dấu đầu dòng hay hình ảnh—vào bài thuyết trình của mình, bạn có thể chọn bố cục trang chiếu tương đồng với ý muốn nhất, rồi thay thế các yếu tố giữ chỗ và thay đổi những mục khác khi cần. Bạn chỉ thay đổi được trang chiếu trong bài thuyết trình của mình; trang chiếu chính vẫn ở trạng thái ban đầu.

Nếu bạn thêm hình ảnh mới, văn bản và các đối tượng khác vào trang chiếu chính, thì các đối tượng đó sẽ trở thành một phần của nền trang chiếu và bạn không thể sửa chúng trong bài thuyết trình của mình. Nếu muốn sửa văn bản, hình hay hình ảnh trong bài thuyết trình, bạn phải thêm chúng dưới dạng trình giữ chỗ vào trang chiếu chính.

Bạn có thể thay đổi trang chiếu chính như với trang chiếu thông thường—kể cả thay đổi hình thức của văn bản, thay đổi nền trang chiếu và thay đổi kích cỡ hình ảnh. Khi bạn làm vậy, các thay đổi này sẽ xuất hiện trên từng trang chiếu trong bài thuyết trình được tạo dựa trên trang chiếu chính đó.

Chế độ sửa trang chiếu chính

Thêm trang chiếu chính

 1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Sửa Trang chiếu Chính.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Bấm Nút Thêm trang chiếu trên thanh công cụ, sau đó chọn trang chiếu chính.

  • Trong trình điều khiển trang chiếu, chọn một trang chiếu có bố cục giống với bố cục bạn muốn và nhấn Return.

 3. Bấm hai lần vào tên của trang chiếu chính trong trình điều khiển trang chiếu và nhập tên mới.

 4. Sửa đổi trang chiếu tùy theo ý thích của bạn bằng cách thêm văn bản, hình ảnh, hình, trình giữ chỗ hoặc các đối tượng khác.

  Nếu bạn muốn các đối tượng trên trang chiếu chính tạo lớp với các đối tượng bạn thêm vào trang chiếu dựa trên phần chính đó, chọn “Cho phép đối tượng trên trang chiếu tạo lớp với trang chiếu chính” trong thanh bên. Để tìm hiểu thêm về các lớp, hãy xem Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng. Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có hộp kiểm “Cho phép đối tượng trên trang chiếu tạo lớp với trang chiếu chính”, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 5. Bấm Xong ở cuối khung trang chiếu hoặc bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Thoát khỏi Trang chiếu Chính khi bạn hoàn tất việc sửa.

Thêm trình giữ chỗ văn bản, hình ảnh và hình

 1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Sửa Trang chiếu Chính.

 2. Chọn trang chiếu chính bạn muốn sửa.

 3. Thêm hộp văn bản, hình ảnh, video hoặc hình vào trang chiếu, thay đổi hình thức của mục đó theo ý muốn của bạn, rồi đặt mục đó vào vị trí bạn muốn hiển thị trên trang chiếu chính.

 4. Chọn hộp văn bản, hình ảnh, video hoặc hình, sau đó chọn Xác định là Trình giữ chỗ Văn bản (cho hộp văn bản hoặc hình) hoặc Xác định là Trình giữ chỗ Phương tiện (cho hình ảnh hoặc video) ở gần cuối thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có hộp kiểm Xác định là Trình giữ chỗ, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 5. Bấm Xong ở cuối khung trang chiếu hoặc bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Thoát khỏi Trang chiếu Chính khi bạn hoàn tất việc sửa.

Thêm trình giữ chỗ đối tượng cho bảng và biểu đồ

Để tạo trình giữ chỗ trên trang chiếu chính cho bảng hoặc biểu đồ, hãy thêm trình giữ chỗ đối tượng. Trên bất kỳ trang chiếu nào dựa trên phần chính, bạn có thể thêm bảng hoặc biểu đồ và bảng hoặc biểu đồ sẽ chấp nhận kích cỡ và vị trí của trình giữ chỗ đối tượng.

 1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Sửa Trang chiếu Chính.

 2. Chọn trang chiếu chính bạn muốn sửa.

 3. Chọn hộp kiểm Trình giữ chỗ Đối tượng trong thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có hộp kiểm Trình giữ chỗ Đối tượng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Trình giữ chỗ đối tượng được thêm vào trang chiếu; bạn có thể định cỡ lại và đặt ở vị trí bạn muốn. Bạn chỉ có thể thêm một trình giữ chỗ đối tượng vào trang chiếu chính.