Phát bài thuyết trình của bạn
Phát bài thuyết trình Chọn trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu, rồi bấm Phát…

Thay đổi thành bài thuyết trình chỉ liên kết hoặc tự động phát
Theo mặc định, bài thuyết trình được thiết lập để chuyển tiếp khi bạn bấm…

Ghi thuyết minh tự phát
Thuyết minh là bản ghi âm được đồng bộ hóa của chính bạn về từng…

Đặt tùy chọn phát lại bài thuyết trình
Bạn có thể thiết lập để bài thuyết trình phát khi được mở, phát liên…

Trình bày trên màn hình riêng biệt
Nếu bạn muốn trình chiếu bài thuyết trình trên màn hình riêng biệt, bạn có…

Sử dụng lưu ý cho người thuyết trình
Thêm lưu ý cho người thuyết trình vào trang chiếu Bạn có thể thêm lưu…

Lặp lại bài thuyết trình của bạn
Khi bạn phát bài thuyết trình trong chế độ Lặp lại Trình chiếu, bạn có…

Sử dụng Keynote Remote
Bạn có thể sử dụng tính năng từ xa trong Keynote trên thiết bị iOS…

Tô sáng trên trang chiếu khi bạn thuyết trình
Nếu bạn đang sử dụng Keynote Remote để điều khiển bài thuyết trình từ iPad,…