Lặp lại bài thuyết trình của bạn

Khi bạn phát bài thuyết trình trong chế độ Lặp lại Trình chiếu, bạn có thể xem trang chiếu hiện tại, lưu ý cho người thuyết trình và đồng hồ trên màn hình của máy Mac. Chế độ xem này giúp bạn dễ dàng lặp lại bài thuyết trình.

Bạn có thể thêm các mục như bộ đếm giờ và trang chiếu tiếp theo, và bạn có thể sửa đổi bố cục của chúng.

Lặp lại với màn hình của người thuyết trình

 1. Mở bài thuyết trình, sau đó chọn Phát > Lặp lại Trình chiếu (từ menu Phát ở đầu màn hình của bạn).

  Màn hình của người thuyết trình sẽ xuất hiện.

 2. Để chuyển qua bài thuyết trình, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đi tới trang chiếu hoặc bản dựng tiếp theo: Nhấn phím Mũi tên Phải.

  • Quay lại trang chiếu hoặc đặt lại bản dựng trên trang chiếu: Nhấn phím Mũi tên Trái.

  • Nhảy tới trang chiếu tiếp theo: Nhấn số bất kỳ để hiển thị trình điều khiển trang chiếu, nhập số trang chiếu rồi nhấn Return.

 3. Để dừng lặp lại, nhấn Esc.

Bạn có thể bấm Nút Bố cục để tùy chỉnh màn hình của người thuyết trình với các mục khác nhau và bố cục khác nhau.