Phát bài thuyết trình của bạn

Phát bài thuyết trình

  1. Chọn trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu, rồi bấm Phát trên thanh công cụ.

  2. Để chuyển qua bài thuyết trình, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

    • Đi tới trang chiếu hoặc bản dựng tiếp theo: Nhấn phím Mũi tên Phải.

    • Quay lại trang chiếu hoặc đặt lại bản dựng trên trang chiếu: Nhấn phím Mũi tên Trái.

    • Nhảy tới trang chiếu tiếp theo: Nhập số bất kỳ để hiển thị trình điều khiển trang chiếu, nhập số trang chiếu rồi nhấn Return. Bấm vào bất kỳ đâu trên trang chiếu hoặc bấm vào nút đóng ở góc trên bên trái.

  3. Để kết thúc bài thuyết trình, nhấn phím Esc vào bất kỳ lúc nào.