Sử dụng Keynote Remote

Bạn có thể sử dụng tính năng từ xa trong Keynote trên thiết bị iOS để điều khiển bài thuyết trình đang phát trên máy Mac. Để làm như vậy, thiết bị iOS và máy Mac cần được cài đặt Keynote và được bật Wi-Fi.

Keynote Remote sử dụng Kết nối Nhiều người, cho phép các thiết bị iOS và máy tính Mac mới hơn có phiên bản Keynote mới nhất kết nối qua Wi-Fi bất kỳ lúc nào chúng ở gần nhau, ngay cả khi chúng không ở trên cùng mạng Wi-Fi. Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng Keynote Remote với các thiết bị hoặc máy tính Mac cũ hơn qua Wi-Fi, thử thêm chúng vào cùng mạng Wi-Fi. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thêm thông tin.

Thiết lập thiết bị làm điều khiển từ xa cho bài thuyết trình trên Mac

 1. Mở Keynote trên iPad, iPhone hoặc iPod touch mà bạn muốn sử dụng làm điều khiển từ xa.

 2. Trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Nút Từ xa, sau đó chạm Tiếp tục.

  Thiết bị bây giờ sẽ hiển thị màn hình Thiết lập Từ xa.

 3. Mở Keynote trên máy Mac, sau đó chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn).

 4. Bấm vào Điều khiển từ xa trong cửa sổ Tùy chọn, rồi chọn Bật.

 5. Bấm vào Liên kết bên cạnh thiết bị bạn muốn sử dụng làm điều khiển từ xa.

  Mã bốn chữ số xuất hiện trên máy Mac và thiết bị.

 6. Xác minh rằng các mã bốn chữ số khớp nhau, bấm Xác nhận, sau đó đóng tùy chọn Keynote.

Sau khi thiết bị được liên kết, bạn có thể điều khiển bài thuyết trình của mình từ thiết bị điều khiển từ xa.

Điều khiển bài thuyết trình từ thiết bị

 1. Mở bài thuyết trình của bạn trên máy Mac.

 2. Mở Keynote trên iPad, iPhone hoặc iPod touch mà bạn muốn sử dụng làm điều khiển từ xa.

 3. Trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Nút Từ xa.

 4. Chạm vào Phát.

 5. Để điều khiển việc phát lại bài thuyết trình, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Chuyển đến trang chiếu tiếp theo: Chạm vào trang chiếu, hoặc vuốt sang trái ngang qua trang chiếu trên thiết bị iOS.

  • Trở lại trang chiếu trước đó: Vuốt sang phải ngang qua trang chiếu trên thiết bị iOS.

  • Bỏ qua đến trang chiếu cụ thể: Chạm vào số trang chiếu ở góc trên bên trái, rồi chạm vào trang chiếu bạn muốn hiển thị.

  • Dừng phát bài thuyết trình: Chạm vào Nút Dừng phát lại.

 6. Để thay đổi những gì bạn nhìn thấy trên thiết bị điều khiển từ xa khi bạn đang thuyết trình, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Xem trang chiếu hiện tại, trang chiếu tiếp theo hoặc lưu ý cho người thuyết trình: Chạm vào Nút Bố cục, rồi chọn bố cục.

  • Chuyển giữa bộ đếm giờ hoặc màn hình hiển thị giờ hiện tại: Chạm vào giờ hoặc bộ đếm giờ ở đầu màn hình.

Thay đổi các thiết bị bài thuyết trình được liên kết với thiết bị điều khiển từ xa của bạn

 1. Mở Keynote trên iPad, iPhone hoặc iPod touch mà bạn sử dụng làm điều khiển từ xa.

 2. Trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Nút Từ xa.

 3. Chạm vào Thiết bị, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm thiết bị bài thuyết trình khác: Chạm vào Thêm Thiết bị và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  • Chuyển sang thiết bị bài thuyết trình khác: Chạm vào tên thiết bị khác, rồi chạm vào Xong.

  • Xóa thiết bị bài thuyết trình: Vuốt sang phải qua tên thiết bị, rồi chạm vào Xóa.

Bỏ liên kết thiết bị điều khiển từ xa từ máy Mac

 1. Mở Keynote trên máy Mac.

 2. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn).

 3. Bấm vào Điều khiển từ xa trong cửa sổ Tùy chọn, rồi chọn Bật.

 4. Bấm vào Bỏ liên kết bên cạnh thiết bị.

Nếu bạn không muốn sử dụng bất kỳ điều khiển từ xa nào, nhưng bạn không muốn bỏ liên kết các thiết bị bạn đã liên kết, bạn cũng có thể bỏ chọn Bật. Chọn lại Bật khi bạn muốn sử dụng lại thiết bị.

Ghi chú: Ứng dụng Điều khiển từ xa Keynote cũ trước đây có trong App Store không còn được hỗ trợ nữa.