Thêm lưu ý cho người thuyết trình vào trang chiếu

Bạn có thể thêm lưu ý vào bất cứ trang chiếu nào để hỗ trợ bạn thuyết trình. Bạn có thể tham khảo lưu ý cho người thuyết trình trong bài thuyết trình, nếu bạn đang trình chiếu bài thuyết trình trong khi thiết bị của bạn được kết nối với màn hình bên ngoài. Trong trường hợp này, bạn phải thiết lập bố cục màn hình của người thuyết trình để hiển thị lưu ý cho người thuyết trình.

Thêm và sửa lưu ý cho trang chiếu

  1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Lưu ý cho Người thuyết trình.

  2. Nhập lưu ý vào khu vực màu trắng bên dưới trang chiếu.

    Để áp dụng định dạng văn bản cho lưu ý cho người thuyết trình, hãy sử dụng các điều khiển trong thanh bên Định dạng. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

Để ẩn lưu ý cho người thuyết trình, bấm Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Ẩn Lưu ý cho Người thuyết trình.

Xem lưu ý cho người thuyết trình trong khi phát bài thuyết trình

Bạn có thể xem lưu ý cho người thuyết trình trên màn hình trong khi trình chiếu bài thuyết trình trên màn hình được kết nối. Các lưu ý chỉ hiển thị trên màn hình của bạn, do đó chỉ có bạn mới có thể xem chúng.

  1. Bấm Nút Phát trên thanh công cụ trên máy Mac, sau đó bấm Nút Bố cục.

  2. Chọn Lưu ý cho Người thuyết trình.

  3. Nhấn phím Mũi tên Phải hoặc thanh Dấu cách để chuyển qua bài thuyết trình của bạn.