Thay đổi thành bài thuyết trình chỉ liên kết hoặc tự động phát

Theo mặc định, bài thuyết trình được thiết lập để chuyển tiếp khi bạn bấm vào trang chiếu. Bạn có thể thiết lập bài thuyết trình để chỉ chuyển tiếp khi bạn bấm vào liên kết, hoặc tự động chuyển tiếp mà không cần tương tác của người dùng.

Bạn cũng có thể đặt để bài thuyết trình bắt đầu phát tự động khi tệp Keynote được mở.

Thay đổi cách phát bài thuyết trình

  1. Bấm vào tab Tài liệu ở đầu thanh bên phía bên phải.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Tài liệu, bấm Nút Tài liệu trên thanh công cụ.

  2. Bấm vào menu bật lên Loại Bài thuyết trình, sau đó chọn một tùy chọn:

    • Bình thường: Chuyển tiếp khi bạn bấm hoặc chạm vào trang chiếu.

    • Chỉ Liên kết: Chỉ thay đổi trang chiếu khi người thuyết trình (hoặc người xem) bấm hoặc chạm vào liên kết.

    • Phát Tự động: Chuyển tiếp tự động, giống như phim, mà không cần có tương tác. Bài thuyết trình tự phát rất hữu ích, ví dụ như trong thiết lập ki-ốt.