Tô sáng trên trang chiếu khi bạn thuyết trình

Nếu bạn đang sử dụng Keynote Remote để điều khiển bài thuyết trình từ iPad, iPhone hoặc iPod touch, bạn có thể vẽ trên thiết bị và để hình vẽ xuất hiện trên máy Mac đang phát bài thuyết trình. Tính năng này hữu ích nếu bạn muốn nhấn mạnh vào một dấu đầu dòng cụ thể trên trang chiếu—bạn có thể khoanh tròn dấu đầu dòng cho khán giả.

Bạn có thể vẽ bằng một trong bảy màu khác nhau hoặc sử dụng con trỏ la-de.

Chế độ minh họa trên trang chiếu

Tô sáng trên trang chiếu từ thiết bị điều khiển từ xa

 1. Thiết lập bài thuyết trình bằng Keynote Remote để trình bày bản trình chiếu của bạn.

 2. Chạm Nút Từ xa trên thiết bị mà bạn đang sử dụng làm điều khiển từ xa.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Vẽ với màu: Chạm vào bút và vẽ trên trang chiếu.

  • Sử dụng con trỏ la-de: Chạm vào con trỏ la-de và di chuyển ngón tay xung quanh trang chiếu; con trỏ la-de đi theo chuyển động của bạn.

  • Xóa phần tô sáng sau cùng: Chạm vào Nút mũi tên vòng tròn. Tiếp tục chạm để hoàn tác tất cả các hình vẽ trên trang chiếu.

  • Trở về trang chiếu trước hoặc chuyển tiếp trang chiếu: Chạm vào mũi tên trái hoặc phải trên trang chiếu.

  • Ẩn công cụ vẽ: Chạm vào Xong.