Trình bày trên màn hình riêng biệt

Nếu bạn muốn trình chiếu bài thuyết trình trên màn hình riêng biệt, bạn có thể kết nối máy chiếu hoặc Apple TV có AirPlay với máy tính. Bài thuyết trình phát trên màn hình được kết nối và máy tính của bạn sẽ hiển thị màn hình của người thuyết trình. Bạn có thể thiết lập màn hình của người thuyết trình để hiển thị bất kỳ kết hợp nào của trang chiếu, lưu ý cho người thuyết trình, đồng hồ và bộ đếm giờ.

Nếu bạn đang sử dụng Apple TV và đang phản chiếu màn hình của mình, bạn sẽ không nhìn thấy màn hình của người thuyết trình trên máy Mac của mình.

Trình bày trên màn hình riêng biệt

 1. Kết nối màn hình ngoại vi với máy tính của bạn bằng Airplay hoặc bộ tiếp hợp video.

 2. Bấm Nút Phát trên thanh công cụ trên máy Mac.

  Bài thuyết trình của bạn bắt đầu phát và Keynote trên máy Mac của bạn chuyển sang màn hình của người thuyết trình. Bài thuyết trình phát trên màn hình khác.

  Thanh màu đỏ xuất hiện ở trên cùng màn hình của người thuyết trình trong khi bản dựng hoặc chuyển tiếp đang phát. (Trong bố cục song song, khi trang chiếu tiếp theo không xuất hiện ngay lập tức, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu hoặc bản dựng vẫn đang phát trên trang chiếu hiện tại. Trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi bài thuyết trình đã sẵn sàng để chuyển tiếp).

 3. Nhấn phím Mũi tên Phải hoặc thanh Dấu cách để chuyển tiếp đến bản dựng hoặc trang chiếu tiếp theo.

 4. Để tùy chỉnh màn hình của người thuyết trình với các mục khác nhau và bố cục khác nhau, bấm Nút Bố cục.

 5. Nhấn phím Esc để thoát khỏi bài thuyết trình.

Để chuyển nhanh giữa màn hình trình chiếu (nơi phát bài thuyết trình) và màn hình của người thuyết trình, hãy nhấn X trên bàn phím.

Trình chiếu trên ba màn hình trở lên

Nếu bạn có hai màn hình bên ngoài hoặc nhiều hơn được kết nối với máy Mac, bạn có thể chỉ định màn hình nào phát bài thuyết trình của mình. Các màn hình khác trở thành màn hình của người thuyết trình và bạn có thể tùy chỉnh bố cục của chúng.

 1. Kết nối hai màn hình hoặc nhiều hơn với máy tính.

 2. Bấm Nút Phát trên thanh công cụ trên máy Mac.

  Bài thuyết trình của bạn bắt đầu phát trên một trong các màn hình bên ngoài. Các màn hình bên ngoài khác và máy Mac của bạn trở thành màn hình cho người thuyết trình.

 3. Để thay đổi nội dung xuất hiện trên các màn hình, bấm Nút Bố cục trong bất kỳ màn hình của người thuyết trình nào, bấm Cấu hình bên dưới từng màn hình, sau đó thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Hiển thị bài thuyết trình trên màn hình: Bấm Hiển thị Trình chiếu.

  • Dừng phát bài thuyết trình trên màn hình: Bấm Hiển thị Màn hình của Người thuyết trình.

  • Thay đổi các mục trên màn hình của người thuyết trình: Trong danh sách xuất hiện, chọn bất kỳ kết hợp tùy chọn nào để thiết lập nội dung xuất hiện trên màn hình.

   Ví dụ: trong khi khán giả xem bản trình chiếu trên một màn hình, bạn có thể xem lưu ý cho người thuyết trình trên màn hình chính và các trang chiếu hiện tại và tiếp theo trên màn hình thứ ba.

  • Sửa đổi bố cục của các mục trên màn hình của người thuyết trình: Bấm Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình, sau đó thực hiện thay đổi.

 4. Bấm vào Xong.

Khi bạn bấm Nút Bố cục, hình ảnh thu nhỏ của tối đa sáu màn hình được kết nối được hiển thị. Màn hình của người thuyết trình chính sẽ có dấu sao bên cạnh tên và có nhãn Màn hình Chính. Màn hình này cũng có thanh công cụ trên màn hình của người thuyết trình và trình điều khiển trang chiếu, cho phép bạn chuyển đến trang chiếu khác.

Tùy chỉnh màn hình của người thuyết trình

Bạn có thể chọn mục nào xuất hiện trong màn hình của người thuyết trình và bạn có thể sửa đổi bố cục của màn hình đó.

 • Bấm Nút Bố cục ở góc phía trên bên phải của màn hình của người thuyết trình.

  Nếu danh sách các tùy chọn xuất hiện: Để hiển thị hoặc ẩn các mục trên màn hình, chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn, rồi bấm Nút Bố cục để tiếp tục phát bài thuyết trình. Để sửa đổi bố cục của các mục trên màn hình, bấm Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào được mô tả trong phần tiếp theo.

  Danh sách tùy chọn màn hình của người thuyết trình

  Nếu hộp thoại Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình xuất hiện: Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, sau đó bấm OK (hoặc nhấn Esc) để tiếp tục phát bài thuyết trình:

  • Hiển thị hoặc ẩn các mục: Chọn hoặc bỏ chọn các mục trong hộp thoại.

  • Di chuyển một mục trong màn hình của người thuyết trình: Kéo mục đó.

   Khi bạn kéo một trang chiếu, nhãn của trang chiếu đó luôn di chuyển cùng. Để định vị nhãn độc lập với trang chiếu, chỉ kéo nhãn. Để kéo nhiều mục đồng thời, Command-bấm hoặc Shift-bấm để chọn chúng, sau đó kéo.

  • Định cỡ lại một mục trong màn hình của người thuyết trình: Kéo bộ điều khiển chọn bất kỳ.

   Đồng hồ, bộ đếm giờ và nhãn luôn được định cỡ lại tỷ lệ thuận từ tâm của chúng.

   Để định cỡ lại và duy trì tỷ lệ của trang chiếu, cửa sổ Lưu ý cho Người thuyết trình hoặc Chỉ báo Sẵn sàng Chuyển tiếp, giữ Shift khi bạn kéo. Để định cỡ lại một trong các mục này từ tâm, giữ Option khi bạn kéo. Để định cỡ lại tỷ lệ thuận một trong các mục này từ tâm, giữ Shift và Option khi bạn kéo.

  • Tự động định vị các mục trong màn hình của người thuyết trình: Bấm Sử dụng Bố cục Tự động trong hộp thoại.

  Hộp thoại Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình

Nếu bạn di chuyển hoặc định cỡ lại một mục và sau đó bấm Nút Bố cục, hộp thoại Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình xuất hiện thay vì danh sách các tùy chọn.

Bạn cũng có thể hiển thị hộp thoại Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình bằng cách chọn Phát > Tùy chỉnh Màn hình của Người thuyết trình (từ menu Phát ở đầu màn hình của bạn).