Introducció al Keynote
Utilitzar el Handoff amb el Keynote, Desfer o refer canvis, Personalitzar la barra d’eines, Aplicar un zoom a una diapositiva o veure el Keynote a pantalla completa, Mostrar o ocultar els inspectors, Maneres de veure les diapositives, Obrir una presentació existent, Crear una nova presentació, Una ullada al Keynote.

Afegir i organitzar diapositives
Afegir temes personalitzats, Canviar el tema d’una presentació, Afegir i editar diapositives mestres, Ometre una diapositiva, Agrupar diapositives, Reordenar les diapositives, Mostrar o ocultar els números de diapositiva, Afegir diapositives.

Afegir imatges, formes i contingut multimèdia
Afegir un enllaç, Superposar, agrupar i bloquejar objectes, Alinear i col·locar els objectes, Ajustar les preferències dels regles, Canviar de mida, girar o invertir un objecte, Crear estils d’objecte, Canviar l’aspecte d’un objecte, Afegir vídeo i àudio, Afegir i editar formes, Afegir i editar imatges.

Afegir, editar i donar format a un text
Formatar text xinès, japonès o coreà, Utilitzar text bidireccional, Configurar un quadre de text per omissió per a una presentació, Afegir comentaris i ressaltar text, Buscar i substituir text, Revisar l’ortografia, Afegir color o una vora a un quadre de text, Formatar els signes de puntuació, Ajustar l’espaiat i el format dels caràcters, Donar format a les llistes.

Afegir taules i gràfics
Afegir gràfics, Afegir fórmules i funcions, Afegir taules.

Animar les diapositives
Animar objectes, Afegir transicions, Afegir una transició “Moviment màgic”.

Mostrar una presentació
Fer ressaltats a les diapositives mentre projecteu la presentació, Utilitzar l’aplicació Keynote Remote, Assajar la presentació, Utilitzar les notes del presentador, Fer la presentació en una pantalla externa, Definir les opcions de reproducció d’una presentació, Gravar una narració de reproducció automàtica, Canviar a una presentació de només enllaços o de reproducció automàtica, Reproduir una presentació.

Gestionar presentacions
Eliminar una presentació, Canviar de lloc una presentació, Afegir una contrasenya a una presentació, Bloquejar una presentació, Desar una presentació en format de paquet o d’arxiu únic, Desar una presentació en un altre format, Localitzar una presentació, Desar una presentació o canviar-ne el nom.

Compartir i imprimir presentacions
Compartir arxius a través d’un servidor remot, Utilitzar l’iTunes per transferir arxius, Imprimir una presentació, Enviar una còpia d’una presentació, Compartir i editar una presentació amb altres persones, Utilitzar l’iCloud amb el Keynote.

Dreceres de teclat
Símbols de les dreceres de teclat, Dreceres de teclat.