Začínáme s Keynote
Použití služby Handoff s aplikací Keynote, Odvolávání a opakování změn, Přizpůsobení nástrojového panelu, Změna velikosti snímku nebo zobrazení aplikace Keynote na celé obrazovce, Zobrazení nebo skrytí inspektorů, Různé způsoby zobrazení snímků, Otevření stávající prezentace, Vytvoření nové prezentace, Základní informace o Keynote.

Přidávání a uspořádání snímků
Přidání vlastních motivů, Změna motivu prezentace, Přidávání a úpravy vzorových snímků, Přeskočení snímku, Seskupení snímků, Změna uspořádání snímků, Zobrazení nebo skrytí čísel snímků, Přidávání snímků.

Přidávání obrázků, tvarů a médií
Přidání odkazu, Vrstva, seskupení a zamknutí objektů, Zarovnání a umístění objektů, Nastavení předvoleb pravítka, Změna velikosti, otočení a převrácení objektu, Vytváření stylů objektů, Změna vzhledu objektu, Přidání videa a zvuku, Přidávání a úpravy tvarů, Přidání a úprava obrázků.

Přidávání, úpravy a formátování textu
Formátování čínského, japonského a korejského textu, Použití dvousměrného textu, Nastavení výchozího textového rámečku v prezentaci, Přidávání komentářů a zvýraznění textu, Vyhledání a nahrazení textu, Kontrola pravopisu, Přidání barvy nebo okraje k textovému rámečku, Formátování interpunkce, Úprava rozestupu a formátování znaků, Formátování seznamů.

Přidání tabulek a grafů
Přidávání grafů, Přidávání vzorců a funkcí, Přidávání tabulek.

Animace snímků
Animace objektů, Přidání přechodů, Přidání přechodu Kouzelný přesun.

Zobrazení prezentace
Zvýrazňování na snímcích během přehrávání prezentace, Použití aplikace Ovladač Keynote, Vyzkoušení prezentace, Použití poznámek prezentujícího, Prezentace na samostatném monitoru, Nastavení možností přehrávání prezentace, Záznam automaticky přehrávaného výkladu, Změna na prezentaci pouze s odkazy nebo na automaticky přehrávanou prezentaci, Přehrání prezentace.

Správa prezentací
Smazání prezentace, Přesunutí prezentace, Přidání hesla k prezentaci, Zamknutí prezentace, Uložení prezentace ve formátu balíčku nebo jednoho souboru, Uložení prezentace v jiném formátu, Vyhledání prezentace, Uložení a přejmenování prezentace.

Sdílení a tisk prezentací
Sdílení souborů prostřednictvím vzdáleného serveru, Přenášení souborů pomocí iTunes, Vytištění prezentace, Odeslání kopie prezentace, Sdílení prezentací a společné úpravy, Použití iCloudu s Keynote.

Klávesové zkratky
Symboly klávesových zkratek, Klávesové zkratky.