Fortryd eller gentag ændringer

Du kan fortryde alle ændringer og gentage dem, hvis du ændrer mening.

Fortryd eller gentag handlinger

  • Fortryd den sidste handling: Vælg Rediger > Fortryd (på Redigermenuen øverst på skærmen), eller tryk på Kommando-Z.

  • Gentag den seneste handling, du fortrød: Vælg Rediger > Gentag, eller tryk på Skift-Kommando-Z.