Vis eller skjul infovinduerne

Keynote-vinduet har en indholdsoversigt til højre med infovinduer til formatering af objekter, animering af objekter og indstilling af præsentationer og lyd. Du kan vise eller skjule indholdsoversigten efter behov.

  • Info om format: Klik på Knappen Format i højre side af værktøjslinjen. Du skjuler hele indholdsoversigten ved at klikke på knappen igen.

    Dette infovindue viser betjeningsmuligheder til formatering til det, du vælger i præsentationen. Hvis du f.eks. vælger tekst, ser du kun betjeningsmulighederne til tekst, ikke betjeningsmuligheder til formatering af en tabel eller en figur. Indholdsoversigten er tom, hvis der ikke er valgt noget.

  • Info om animer: Klik på Knappen Format i højre side af værktøjslinjen. Du skjuler hele indholdsoversigten ved at klikke på knappen igen.

    Dette infovindue viser betjeningsmuligheder til animering af objekter på et lysbillede og indstilling af overgange mellem lysbilleder.

  • Info om dokument: Klik på knappen Dokument i højre side af værktøjslinjen. Du skjuler hele indholdsoversigten ved at klikke på knappen igen.

    Dette infovindue viser betjeningsmuligheder til formatering af elementer, der påvirker hele præsentationen, f.eks. temaet og lydsporet.

I indholdsoversigten vises enten Info om format, Info om animer eller Info om dokument. Du kan skifte mellem dem ved at klikke på den tilhørende knap på værktøjslinjen. Hvis du klikker på knappen til det Info-element, der er åbent, lukkes hele indholdsoversigten. Du åbner indholdsoversigten igen ved at klikke på knappen igen.

Du kan også vise eller skjule indholdsoversigten ved at vælge Oversigt > Info > Vis info eller Oversigt > Info > Skjul info (på Oversigtmenuen øverst på skærmen).