Tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at udføre mange opgaver i Keynote. Hvis du vil bruge en tastaturgenvej, skal du trykke på alle tasterne i genvejen samtidig. Genveje til almindelige kommandoer vises i nedenstående tabel.

Flyt rundt i en præsentation

Handling

Genvej

Flyt et tegn til venstre

Venstrepil

Flyt et tegn til højre

Højrepil

Flyt et tegn tilbage (virker i tekst fra venstre mod højre og fra højre mod venstre)

Ctrl-B

Flyt et tegn frem (virker i tekst fra venstre mod højre og fra højre mod venstre)

Ctrl-F

Flyt til linjen ovenfor

Pil op

Flyt til linjen nedenfor

Pil ned

Flyt til begyndelsen af det aktuelle eller forrige ord

Alternativ-venstrepil eller Alternativ-ctrl-B

Flyt til slutningen af det aktuelle eller næste ord

Alternativ-højrepil eller Alternativ-ctrl-F

Flyt til begyndelsen af det aktuelle tekstområde

Kommando-pil op

Flyt til bunden af det aktuelle tekstområde

Kommando-pil ned

Flyt til begyndelsen af den aktuelle linje

Kommando-venstrepil

Flyt til slutningen af den aktuelle linje

Kommando-højrepil

Flyt til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alternativ-pil op

Flyt til slutningen af det aktuelle afsnit

Alternativ-pil ned

Find det valgte emne i præsentationen

Kommando-E

Hop til valgt emne i en præsentation

Kommando-J

Rul til begyndelsen af lysbilledet

Home

Rul til slutningen af lysbilledet

End

Centrer indsætningsmærket i programvinduet

Kontrol-L

Flyt til næste lysbillede

Page down

Flyt til forrige lysbillede

Page up

Flyt til det første lysbillede

Home

Flyt til det sidste lysbillede

End

Vælg tekst

Handling

Genvej

Vælg et eller flere tegn

Klik foran det første tegn, og træk hen over de tegn, der skal vælges

Vælg et ord

Dobbeltklik på ordet

Vælg et afsnit

Klik tre gange i afsnittet

Vælg alle objekter og al tekst

Kommando-A

Fravælg alle objekter og al tekst

Skift-Kommando-A

Udvid det valgte

Klik i teksten, og Skift-klik derefter et andet sted i teksten

Udvid det valgte et tegn til højre

Skift-højrepil

Udvid det valgte et tegn til venstre

Skift–venstrepil

Udvid det valgte til slutningen af det aktuelle ord og derefter til slutningen af efterfølgende ord

Alternativ–Skift–højrepil

Udvid det valgte til begyndelsen af det aktuelle ord

Alternativ–Skift–venstrepil

Udvid det valgte til slutningen af den aktuelle linje

Skift-Kommando–højrepil

Udvid det valgte til begyndelsen af den aktuelle linje

Skift-Kommando–venstrepil

Udvid det valgte til linjen ovenfor

Skift-pil op

Udvid det valgte til linjen nedenfor

Skift–pil ned

Udvid det valgte til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alternativ–Skift–pil op

Udvid det valgte til slutningen af det aktuelle afsnit

Alternativ–Skift–pil ned

Udvid det valgte til begyndelsen af teksten

Skift-Kommando–pil op eller Skift-Home

Udvid det valgte til slutningen af teksten

Skift-Kommando–pil ned eller Skift-End

Vælg et punkttegn og tilhørende tekst

Klik på punkttegnet

Flyt et punkttegn og tilhørende tekst med underpunkter og -tekst

Klik på punkttegnet og træk

Formater tekst

Handling

Genvej

Vis skriftvinduet

Kommando-T

Vis farvevinduet

Skift-Kommando-C

Formater valgt tekst med fed

Kommando-B

Formater valgt tekst med kursiv

Kommando-I

Formater valgt tekst med understregning

Kommando-U

Slet det forrige tegn eller det valgte

Slet

Slet det næste tegn eller det valgte

Del (findes ikke på alle tastaturer)

Slet ordet før indsætningsmærket

Alternativ-Slettetast

Slet ordet efter indsætningsmærket

Alternativ-Del (findes ikke på alle tastaturer)

Slet teksten mellem indsætningsmærket og det næste afsnitsskift

Ctrl-K

Gør skriftstørrelsen større

Kommando-plus (+)

Gør skriftstørrelsen mindre

Kommando-minus (–)

Formindsk afstanden mellem valgte tegn

Alternativ-Kommando-venstre kantet parentes ([)

Forøg afstanden mellem valgte tegn

Alternativ-Kommando-højre kantet parentes (])

Gør teksten hævet

Ctrl–Skift–Kommando–plus (+)

Gør teksten sænket

Ctrl–Kommando–minus (–)

Venstrejuster teksten

Kommando–venstre tuborgklamme ({)

Centrer teksten

Kommando–lodret streg (|)

Højrejuster teksten

Kommando-højre tuborgklamme (})

Lige margener (juster teksten til venstre og til højre)

Alternativ-Kommando–lodret streg (|)

Formindsk indrykningsniveauet i en tekstblok eller en liste

Kommando-venstre kantet parentes ([)

Forøg indrykningsniveauet i en tekstblok eller en liste

Kommando–højre kantet parentes (])

Formindsk indrykningsniveauet i en liste eller overskrift

Skift-Tab

Forøg indrykningsniveauet i en liste eller overskrift

Tabulator

Føj en henvisning til tekst

Kommando-K

Klip det valgte

Kommando-X

Kopier det valgte

Kommando-C

Kopier afsnitsformatet

Alternativ-Kommando-C

Indsæt det valgte

Kommando-V

Indsæt afsnitsformatet

Alternativ-Kommando-V

Indsæt og brug modtagertekstens format

Alternativ-Skift-Kommando-V

Føj udsnit til (eller fjern det fra) det valgte

Skift-træk eller Kommando-træk

Indsæt et hårdt mellemrum

Alternativ-Mellemrumstast

Indsæt et linjeskift (blødt linjeskift)

Skift-Retur

Indsæt et afsnitsskift

Retur

Indsæt en ny linje efter indsætningsmærket

Ctrl-O

Indtast specialtegn

Ctrl-Kommando-mellemrumstast

Transponer tegnene på hver side af indsætningsmærket

Ctrl-T

Brug redigeringsværktøjer

Handling

Genvej

Find

Kommando-F

Find næste

Kommando-G

Find forrige

Skift-Kommando-G

Anbring den valgte tekst i tekstfeltet Find & erstat.

Kommando-E

Erstat tekst

Retur

Rul vinduet for at vise den valgte tekst eller det valgte objekt

Kommando-J

Skjul vinduet Find

Esc

Slå ordet ved indsætningsmærket op

Ctrl-Kommando-D

Vis en liste over ord til færdiggørelse af det valgte ord

Alternativ-esc

Kontroller stavning og grammatik

Kommando-semikolon (;)

Vis vinduet “Stavekontrol og grammatik”

Skift-Kommando-Kolon (:)

Tilføj en kommentar

Skift-Kommando-K

Vis den næste kommentar

Alternativ-Kommando-K

Vis den forrige kommentar

Alternativ-Skift-Kommando-K

Bearbejd objekter

Handling

Genvej

Vælg alle objekter

Vælg et objekt, og tryk derefter på Kommando-A

Fravælg alle objekter

Vælg et objekt, og tryk derefter på Skift-Kommando-A

Vælg objekter ved at trække

Træk fra et tomt sted på lysbilledet omkring objekter. Alternativ-træk for at vælge objekter udad fra startpunktet

Zoom ved at rulle

Magic Mouse eller et pegefelt. Alternativ-Kommando-rul

Føj objekter til eller fjern objekter fra det valgte

Kommando-træk

Vælg det næste objekt på lysbilledet

Tabulator

Vælg det forrige objekt på lysbilledet

Skift-Tab

Vælg eller fravælg ekstra objekter

Kommando-klik eller Skift-klik

Flyt valgte objekter

Træk

Flyt det valgte objekt et punkt

Tryk på en piletast

Flyt det valgte objekt ti punkter

Tryk på Skift og en piletast

Flyt det valgte objekt en skærmpixel

Tryk på Alternativ og en piletast (kun Retina-skærm)

Flyt det valgte objekt ti skærmpixel

Tryk på Alternativ-Skift og en piletast (kun Retina-skærm)

Kopier grafikformatet i teksten

Alternativ-Kommando-C

Indsæt grafikformatet i teksten

Alternativ-Kommando-V

Send det valgte objekt tilbage

Skift-Kommando-B

Send det valgte objekt et lag bagud

Alternativ-Skift-Kommando-B

Anbring det valgte objekt forrest

Skift-Kommando-F

Flyt det valgte objekt et lag fremad

Alternativ-Skift-Kommando-F

Grupper valgte objekter

Alternativ-Kommando-G

Ophæv gruppering af valgte objekter

Alternativ-Skift-Kommando-G

Vælg et objekt i en gruppe

Dobbeltklik på objektet

Lås valgte objekter

Kommando-L

Lås valgte objekter op

Alternativ-Kommando-L

Dubler objektet

Kommando-D eller Alternativ-træk

Begræns objektets bevægelse til 45°

Skift-træk

Skift størrelse på objektet

Træk et vælgehåndtag

Slå hjælpelinjer fra under ændring af størrelse

Kommando-træk

Skift størrelse på objektet fra midten

Alternativ-træk et vælgehåndtag

Bevar forhold ved ændring af størrelse på objektet

Skift-træk et vælgehåndtag

Bevar forhold ved ændring af størrelse på objektet fra midten

Alternativ-Skift-træk et vælgehåndtag

Roter objektet

Kommando-træk et vælgehåndtag

Roter objektet 45°

Tryk på Skift under rotationen

Roter objektet vha. det modstående håndtag (i stedet for midten)

Alternativ-Kommando-træk et vælgehåndtag

Roter objektet 45° vha. det modstående håndtag (i stedet for midten)

Alternativ-Skift-Kommando-træk et vælgehåndtag

Slå hjælpelinjer fra under flytning af et objekt

Kommando-træk

Afmask eller fjern afmaskning af objektet

Skift-Kommando-M

Skjul værktøjer til afmaskning

Retur, Enter eller dobbeltklik

Vis værktøjer til afmaskning

Dobbeltklik på det afmaskede billede

Åbn genvejsmenuen til det valgte emne

Ctrl-klik på emnet

Afslut tekstredigering, og vælg objektet

Kommando-Retur

Definer objekt som et medieeksempel

Ctrl-Alternativ-Kommando-I

Definer den valgte tekst som et teksteksempel

Ctrl-Alternativ-Kommando-T

Arbejde med tabeller

Handling

Genvej

Tilføj en række over de valgte celler

Alternativ-pil op

Tilføj en række under de valgte celler

Alternativ-pil ned

Tilføj en kolonne til højre for de valgte celler

Alternativ-højrepil

Tilføj en kolonne til venstre for de valgte celler

Alternativ-venstrepil

Tilføj eller fjern rækker og kolonner med indhold

Alternativ-træk knappen til størrelsesændring

Indsæt en række i slutningen af tabellen

Vælg en celle i den nederste række, og tryk derefter på Alternativ-Retur

Indsæt en kolonne i højre side af tabellen

Vælg en celle i kolonnen længst til højre, og tryk på Tab

Vælg en hel række eller kolonne

Klik i tabellen, og klik derefter i bogstavlinjen til kolonnen eller tallinjen til rækken

Vælg ekstra rækker

Skift–pil op eller Skift–pil ned

Vælg ekstra kolonner

Skift–højrepil eller Skift–venstrepil

Vælg ekstra celler

Skift-klik

Vælg kun indholdsceller i en række eller kolonne

Dobbeltklik i bogstavlinjen til kolonnen eller tallinjen til rækken

Flyt de valgte celler til begyndelsen af den næste række

Vælg en celle i kolonnen længst til højre, og tryk på Tab

Stop omorganiseringen af rækker og kolonner

Tryk på esc, mens du trækker

Vælg alt indholdet i en tabel

Kommando-A

Slet den valgte tabel eller indholdet af valgte celler

Slet

Begræns bevægelsen af tabellen, og lås til hjælpelinjer

Skift-træk tabellen

Erstat indholdet af den valgte celle med indholdet af modtagercellen

Træk den valgte celle til en anden celle

Kopier indholdet af den valgte celle til modtagercellen

Alternativ-træk den valgte celle til en anden celle

Kopier celleformat

Alternativ-Kommando-C

Indsæt celleformat

Alternativ-Kommando-V

Indsæt og bevar modtagercellens format

Ctrl-Skift-Kommando-V

Vælg en celle

Klik i en celle i en valgt tabel (dobbeltklik i en celle i en tabel, der ikke er valgt)

Rediger en celle

Vælg en celle, og tryk derefter på Retur

Fremhæv rækken og kolonnen i en celle

Tryk på Alternativ, mens du holder markøren over en celle

Åbn en lokalmenu i en valgt celle

Mellemrumstast

Føj en celle til (eller fjern den fra) det valgte

Kommando-klik i en valgt eller ikke valgt celle

Juster automatisk celleindhold

Alternativ-Kommando-U

Stop redigering af celle, og vælg cellen

Kommando-Retur

Stop redigering af cellen, og vælg tabellen

Kommando-Retur to gange

Flyt den valgte tabel et punkt

Tryk på en piletast

Flyt den valgte tabel ti punkter

Tryk på Skift og en piletast

Skift størrelse på alle kolonner i en tabel proportionelt

Vælg tabellen, og Ctrl-træk derefter et håndtag til størrelsesændring

Vælg den næste celle, eller tilføj en ny række, hvis sidste celle er valgt

Tabulator

Vælg den forrige celle

Skift-Tab

Vælg cellen nedenfor

Retur

Vælg cellen ovenfor

Skift-Retur

Vælg cellen til venstre, højre, opad eller nedad

Tryk på en piletast (fra en valgt celle)

Udvid de valgte celler med en celle

Tryk på Skift og en piletast (fra en valgt celle)

Vælg det overordnede emne til det aktuelle valg

Kommando-Retur

Indsæt en tabulator under redigering af tekst eller en formel

Alternativ-Tab

Indsæt et linjeskift (blødt linjeskift), når du redigerer tekst i en celle

Ctrl-Retur

Indsæt et afsnitsskift (hårdt linjeskift), når du redigerer tekst i en celle

Retur

Åbn Formelværktøj til valgt celle uden formler

Lighedstegn (=)

Åbn Formelværktøj til den celle, der indeholder en formel eller et formateret tal

Dobbeltklik eller Alternativ-Retur

Indsæt formelresultater

Skift-Kommando-V

Arkiver ændringer i Formelværktøj

Retur eller Tab

Annuller ændringer i Formelværktøj

Esc (Escape)

Rediger diagramdata

Handling

Genvej

Vis eller skjul Værktøj til diagramdata

Skift-Kommando-D

Færdiggør indtastning i celle, og flyt det valgte nedad

Retur

Færdiggør indtastning i celle, og flyt det valgte opad

Skift-Retur

Færdiggør indtastning i celle, og flyt det valgte til højre

Tabulator

Opret cellereferencer i formler

Handling

Genvej

Naviger til, og vælg en enkelt tabelcelle

Tryk på Alternativ og en piletast

Udvid eller formindsk en valgt cellereference

Tryk på Alternativ-Skift og en piletast

Naviger til den første eller sidste celle (ikke overskriftscelle) i en række eller kolonne

Tryk på Alternativ-Kommando og en piletast

Indsæt et linjeskift

Alternativ-Retur

Indsæt en tabulator

Alternativ-Tab

Anfør absolutte og relative egenskaber til valgte cellereferencer

Tryk på Kommando-K eller Skift-Kommando-K for at flytte frem og tilbage gennem muligheder

Anfør absolutte og relative egenskaber til de første og sidste celler i valgte cellereferencer

Tryk på Alternativ-Kommando-K eller Alternativ-Skift-Kommando-K for at flytte frem og tilbage gennem muligheder

Generelt

Handling

Genvej

Start diktering

Tryk på Fn to gange

Åbn en ny præsentation

Kommando-N

Vælg et tema, og opret en ny præsentation

Enter

Åbn en eksisterende præsentation

Kommando-O

Luk temavælgeren

Esc

Arkiver en præsentation

Kommando-S

Arkiver som

Alternativ-Skift-Kommando-S

Dubler en præsentation

Skift-Kommando-S

Udskriv en præsentation

Kommando-P

Åbn Hjælp til Keynote

Kommando-Skift-spørgsmålstegn (?)

Luk et vindue

Kommando-W

Luk alle vinduer

Alternativ-Kommando-W

Minimer et vindue

Kommando-M

Minimer alle vinduer

Alternativ-Kommando-M

Start fuld skærm

Kommando-ctrl-F

Zoom ind

Kommando–højre vinkelparentes (>)

Zoom ud

Kommando-venstre vinkelparentes (<)

Vis indstillingsvinduet

Kommando-komma (,)

Zoom til det valgte

Skift-Kommando-0

Vend tilbage til faktisk størrelse

Kommando-0

Vis præsentationslinealerne

Kommando-R

Vælg et arkiv, der skal indsættes

Skift-Kommando-V

Vis farvevinduet

Kommando-Skift-C

Vis eller skjul værktøjslinjen

Kommando-Alternativ-T

Skift rækkefølge på et emne på værktøjslinjen

Kommando-træk

Fjern et emne fra værktøjslinjen

Kommando-træk væk fra værktøjslinjen

Vis eller skjul indholdsoversigter med infovinduer

Alternativ-Kommando-I

Åbn den næste fane i indholdsoversigten

Ctrl-accent grave (`)

Åbn den forrige fane i indholdsoversigten

Skift-Ctrl-accent grave (`)

Skjul Keynote

Kommando-H

Skjul andre vinduer

Kommando-Alternativ-H

Fortryd den seneste handling

Kommando-Z

Gentag den seneste handling

Kommando-Skift-Z

Slut Keynote

Kommando-Q

Slut Keynote, og lad vinduer være åbne

Alternativ-Kommando-Q

Arbejd med figurer, der kan redigeres

Handling

Genvej

Tillad redigering af en speciel figur

Dobbeltklik på kanten af figuren

Tegn en speciel figur med blyantværktøjet

Alternativ-Skift-Kommando-P

Flyt et punkt i en figur, der kan redigeres

Træk punktet til et andet sted

Slet et punkt i en figur, der kan redigeres

Klik på punktet, og tryk på Slettetasten

Føj et skarpt punkt til en figur, der kan redigeres

Kommando-træk midterpunktet af en streg

Føj et glat punkt til en figur, der kan redigeres

Træk midterpunktet af en streg

Føj et Bézier-punkt til en figur, der kan redigeres

Alternativ-træk midterpunktet af en streg

Gør et kurvepunkt på en figur, der kan redigeres, til et hjørnepunkt

Dobbeltklik på det kurvede punkt

Skift facon på kurven på et glat punkt

Træk stregen ved siden af det glatte punkt

Skift facon på kurven på et Bézier-punkt

Klik på et Bézier-punkt, og træk i håndtaget

Brug navigatoroversigt

Handling

Genvej

Opret et nyt lysbillede på samme niveau som det sidst valgte lysbillede

Retur eller Skift-Kommando-N

Indryk valgte lysbilleder til højre

Tabulator

Flyt indrykkede lysbilleder til venstre

Skift-Tab

Vælg flere lysbilleder

Skift-træk

Udvid eller formindsk det valgte lysbilledudsnit

Skift-klik

Tilføj (eller fjern) et enkelt lysbillede, der ikke hænger sammen med andre, fra det valgte

Kommando-klik

Brug standardmasteren til at oprette et nyt lysbillede efter det valgte lysbillede

Alternativ-klik på knappen Tilføj lysbillede på værktøjslinjen.

Dubler et lysbillede

Kommando-D

Slet valgte lysbilleder

Slet

Flyt til næste lysbillede

Pil ned

Flyt til forrige lysbillede

Pil op

Vis en lysbilledgruppe

Højrepil

Skjul en lysbilledgruppe

Venstrepil

Spring et lysbillede over, så det ikke vises i en præsentation

Skift-kommando-H

Brug lysbordsoversigt

Handling

Genvej

Flyt til næste lysbillede

Højrepil

Flyt til forrige lysbillede

Venstrepil

Udvid det valgte til det næste lysbillede

Skift-højrepil

Udvid det valgte til det forrige lysbillede

Skift-venstrepil

Udvid det valgte til det første lysbillede

Skift-Kommando-pil op

Udvid det valgte til det sidste lysbillede

Skift-Kommando-pil ned

Vælg det første lysbillede

Kommando-pil op

Vælg det sidste lysbillede

Kommando-pil ned

Afspil en præsentation, og brug præsentationsfunktionen

Handling

Genvej

Afspil en præsentation

Alternativ-Kommando-P

Afspil en præsentation startende med det første lysbillede

Alternativ-klik på knappen Afspil på værktøjslinjen.

Ryk frem til det næste lysbillede eller byg

Højrepil eller pil ned

Gå til forrige lysbillede

Venstrepil eller pil op

Ryk frem til det næste byg eller lysbillede uden animation

Skift-højrepil

Ryk frem til det næste lysbillede uden byg og animationer

Skift–pil ned eller Skift–Page Down

Gå tilbage til tidligere byg

Skift–venstrepil eller Skift–Page Up

Gå tilbage gennem tidligere viste lysbilleder

Z

Sæt præsentationen på pause

F

Sæt præsentationen på pause, og vis en sort skærm

B

Sæt præsentationen på pause, og vis en hvid skærm

W

Vis og skjul markøren

C

Vis lysbillednummeret

E

Åbn lysbilledskifter

Tryk på et lysbillednummer

Gå til det næste lysbillede i lysbilledskifter

Plus (+)

Gå til det forrige lysbillede i lysbilledskifter

Minus (-)

Gå til det aktuelle lysbillede, og luk lysbilledskifter

Retur

Luk lysbilledskifter

Esc

Skift mellem primær skærm og præsentationsskærm

X

Nulstil tidtager

R

Rul præsentationsnoterne op

U

Rul præsentationsnoterne ned

D

Forøg skriftstørrelsen til noter

Kommando-plus

Formindsk skriftstørrelsen til noter

Kommando-minus

Slut præsentationsfunktion

Esc eller Q

Skjul præsentationen, og skift til det sidst brugte program

H

Vis eller skjul tastaturgenveje

Spørgsmålstegn (?) eller Skråstreg (/)

Gå til første lysbillede

home

Gå til sidste lysbillede

end

Afspil en film

Handling

Genvej

Sæt filmen på pause eller afspil

K

Spol filmen tilbage (et billede ad gangen, hvis den er på pause)

J

Spol filmen frem (et billede ad gangen, hvis den er på pause)

L

Hop til begyndelsen af filmen

L

Hop til slutningen af filmen

O