Tilføj lysbilleder
Når du tilføjer et lysbillede, kan du vælge mellem forskellige typer lysbilledlayout, der er baseret…

Vis eller skjul lysbillednumre
Når du viser lysbillednumre i en præsentation, vises de nederst på hvert lysbillede. Tallene opdateres,…

Flyt rundt på lysbilleder
Brug Handoff med Keynote Når din Mac og dine iOS-enheder er i nærheden af hinanden,…

Grupper lysbilleder
Du kan oprette grupper af lysbilleder i lysbillednavigatoren ved at indrykke dem op til seks…

Spring et lysbillede over
Du kan springe et lysbillede over, hvis du ikke ønsker, at det skal afspilles under…

Tilføj og rediger masterlysbilleder
De lysbilledlayout, der bruges i de enkelte Keynote-temaer, er baseret på masterlysbilleder. Når du vil…

Skift tema til en præsentation
Du kan altid ændre en præsentations tema, hvorefter alle dine lysbilleder overtager det nye temas…

Tilføj specielle temaer
Hvis du opretter en præsentation, du vil bruge igen som model for andre præsentationer, kan…