Vis eller skjul lysbillednumre

Når du viser lysbillednumre i en præsentation, vises de nederst på hvert lysbillede. Tallene opdateres, når du ændrer rækkefølgen på lysbillederne. Lysbilleder, der er sprunget over, nummereres ikke.

Du skal være i navigator- eller lysbordsoversigt for at kunne tilføje lysbillednumre.

Vis lysbillednumre

  1. Vælg de lysbilleder, som skal have lysbillednumre.

    Skift-klik for at vælge tilstødende lysbilleder, eller Kommando-klik for at vægle et tilfældigt sæt lysbilleder.

  2. Vælg afkrydsningsfeltet Lysbillednummer i indholdsoversigten.

    Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller afkrydsningsfeltet Lysbillednummer ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Hvis du vil skjule lysbillednumre, skal du vælge lysbilledet eller lysbilleder med numre og derefter fravælge Lysbillednummer.

Hvis du vil vise lysbillednumre for alle lysbilleder i din præsentation, skal du vælge Lysbillede > Vis lysbillednumre på alle lysbilleder (på menuen Lysbillede øverst på skærmen). Hvis du vil skjule lysbillednumre i alle lysbilleder i din præsentation, skal du vælge Lysbillede > Skjul lysbillednumre på alle lysbilleder.