Formater skilletegn

Du kan automatisk konvertere anførselstegn til krøllede anførselstegn og konvertere dobbelte bindestreger (--) til tankestreger (—) i vinduet Erstatninger.

Vinduet Erstatninger

Brug typografiske tankestreger

  1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  2. Vælg afkrydsningsfeltet Typografiske tankestreger i vinduet Erstatninger.

  3. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af tankestreger i præsentationen eller i den valgte tekst.

Vælg format til anførselstegn

Du kan vælge et format til både enkelte og dobbelte anførselstegn i din præsentation. Hvis du vil anvende formater på eksisterende tekst, skal du først vælge teksten.

  1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  2. Vælg afkrydsningsfeltet Typografiske anførselstegn i vinduet Erstatninger.

  3. Klik på hver lokalmenu, og vælg et format til anførselstegn.

  4. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af anførselstegn i præsentationen eller i den valgte tekst.

Du kan slå automatisk formatering fra, men eksisterende formatering ændres ikke. Hvis du vil ændre eksisterende formatering, skal du vælge tekst, der indeholder den formatering, du vil ændre, og derefter klikke på en af erstatningsknapperne.