Stavekontrol

Du kan indstille Keynote til at vise stavefejl, mens du skriver, eller du kan kontrollere en hel præsentation eller valgt tekst for stavefejl. Keynote kan også kontrollere grammatik og slå definitioner på ord op.

Brug vinduet Stavekontrol og grammatik til at kontrollere stavning og grammatik, føje ord til ordbogen og ændre ordbogens sprog. Når du føjer ord til ordbogen, lærer du Keynote nye ord, så de ikke markeres som forkert stavede.

Kontroller stavning og grammatik automatisk

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol og grammatik (på Redigermenuen øverst på skærmen), og slå de ønskede indstillinger til:

  • Løbende stavekontrol: Understreger forkert stavede ord med rødt.

  • Kontroller grammatik under stavekontrol: Understreger forkert stavede ord med rødt og mistænkelig grammatik med grønt.

  • Ret stavefejl automatisk: Understreger forkert stavede ord med blåt, mens du skriver, og viser kort erstatningen. Hvis du er uenig med erstatningen, skal du klikke på x i boblen med forslaget for at bevare det, du har skrevet.

 2. Ctrl-klik på et forkert stavet ord, og vælg en af mulighederne på genvejsmenuen.

Brug vinduet Stavekontrol og grammatik

Keynote kontrollerer stavningen og viser ord, som er stavet forkert, i vinduet Stavekontrol og grammatik.

 • Vælg Rediger > Stavekontrol og grammatik > Vis stavekontrol og grammatik (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  Vinduet Stavekontrol og grammatik

Indstil stavekontrol for flere sprog

Du kan indstille Mac til automatisk at udføre stavekontrol af forskellige sprog i Systemindstillinger.

 1. Åbn Systemindstillinger på din Mac, klik på Tastatur og klik på Tekst.

  Systemindstillinger findes på Apple-menuen i øverste venstre hjørne af skærmen.

 2. Klik på lokalmenuen Stavekontrol, og vælg Indstil nederst på menuen.

 3. Gør et af følgende:

  • Træk sprogene på listen i den rækkefølge, som du vil have dem kontrolleret i.

  • Vælg afkrydsningsfeltet ud for de sprog, du vil have kontrolleret.

  • Hvis du har et ordbogsarkiv, du vil bruge, skal du kopiere det til mappen Spelling i mappen Bibliotek.

 4. Klik på OK.

 5. Sørg for, at lokalmenuen Stavekontrol er indstillet til Automatisk efter sprog, og luk derefter vinduet Tastatur.

Du kan også vælge et sprog til stavekontrol i vinduet Stavekontrol og grammatik. Vælg Rediger > Stavekontrol og grammatik > Vis stavekontrol og grammatik. Vælg derefter et sprog nederst i vinduet.

Ret forkert stavede ord

Når automatisk stavekontrol er slået til, og forkert stavede ord er understreget med rødt, kan du bruge en genvej til at flytte fra et forkert stavet ord til det næste og hurtigt foretage rettelser.

 1. Ctrl-klik på det første forkert stavede ord, og vælg derefter den rigtige stavning på listen med muligheder.

 2. Tryk på Kommando-semikolon for at flytte til det næste forkert stavede ord.

 3. Gentag disse trin for hvert forkert stavet ord.

Bemærk: Hvis du vælger Rediger > Stavekontrol og grammatik > Ret stavefejl automatisk (på Redigermenuen øverst på skærmen), understreges forkert stavede ord, der allerede findes i præsentationen. Mens du skriver ny tekst, vises forslag til stavning af ord, der måske er stavet forkert. Hvis du ikke vil bruge staveforslaget, skal du klikke på x ud for det foreslåede ord for at bruge din indtastede stavning. Hvis du vil bruge den foreslåede stavning, skal du blive ved at skrive.

Slå et ord op

Du kan også hurtigt slå definitionen og stavningen af ord op. Nogle optegnelser inkluderer også indgange fra en synonymordbog og Wikipedia.

 • Ctrl-klik på ordet, og vælg derefter “Slå [ord] op” på genvejsmenuen.