Brug Keynote Remote

Du kan bruge fjernbetjeningsfunktionen i Keynote på en iOS-enhed til at styre en præsentation, som afspilles på en Mac. Hvis du vil gøre det, skal iOS-enheden og Mac have Keynote installeret og have Wi-Fi slået til.

Keynote Remote bruger Multipeer Connectivity, som giver nyere iOS-enheder og Mac-computere, som har den nyeste version af Keynote, mulighed for at oprette forbindelse over Wi-Fi, når de er i nærheden af hinanden, også selvom de ikke er på samme Wi-Fi-netværk. Hvis du har problemer med at bruge Keynote Remote til ældre enheder eller Mac-computere over Wi-Fi, kan du prøve at føje dem til samme Wi-Fi-netværk. Der er flere oplysninger i denne Apple-supportartikel.

Indstil en enhed som fjernbetjening til en præsentation på en Mac

 1. Åbn Keynote på den iPad, iPhone eller iPod touch, som du vil bruge som fjernbetjening.

 2. Tryk på Fjernbetjeningsknappen, tryk derefter på Fortsæt i præsentationsadministrationen.

  Enheden viser nu skærmen Indstil fjernbetjening.

 3. Åbn Keynote på din Mac, og vælg derefter Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen).

 4. Klik på Fjernbetjeninger i vinduet Indstillinger, og vælg Slå til.

 5. Klik på Forbind ud for den enhed, som du vil bruge som fjernbetjening.

  Der vises en kode på fire cifre på din Mac og enheden.

 6. Kontroller, at koderne på fire cifre stemmer overens, klik på Bekræft, og luk derefter Keynote-indstillingerne.

Når enheden er forbundet, kan du styre præsentationen fra fjernbetjeningsenheden.

Styr en præsentation fra en enhed

 1. Åbn din præsentation på din Mac.

 2. Åbn Keynote på den iPad, iPhone eller iPod touch, som du vil bruge som fjernbetjening.

 3. Tryk på Fjernbetjeningsknappen i præsentationsadministrationen.

 4. Tryk på Afspil.

 5. Du styrer afspilning af præsentationen på en af følgende måder:

  • Gå til det næste lysbillede: Tryk på lysbilledet, eller skub til venstre over lysbilledet på iOS-enheden.

  • Vend tilbage til det forrige lysbillede: Skub helt til højre over lysbilledet på iOS-enheden.

  • Hop til et bestemt lysbillede: Tryk på lysbillednummeret i øverste venstre hjørne, og tryk derefter på det lysbillede, som du vil vise.

  • Stop afspilning af præsentation: Tryk på knappen Stop afspilning.

 6. Hvis du vil ændre, det du ser på din fjernbetjeningsenhed under præsentationen, skal du gøre et af følgende:

  • Vis det aktuelle lysbillede, næste lysbillede eller præsentationsnoter: Tryk på Knappen Layout, vælg derefter et layout.

  • Skift mellem en tidtager eller aktuel tid: Tryk på tiden eller tidtageren øverst på skærmen.

Skift de præsentationsenheder, som er forbundet til din fjernbetjeningsenhed

 1. Åbn Keynote på den iPad, iPhone eller iPod touch, som du bruger som fjernbetjening.

 2. Tryk på Fjernbetjeningsknappen i præsentationsadministrationen.

 3. Tryk på Enheder, og gør derefter et af følgende:

  • Tilføj en anden præsentationsenhed: Tryk på Tilføj en enhed, og følg instruktionerne på skærmen.

  • Skift til en anden præsentationsenhed: Tryk på et andet enhedsnavn, og tryk derefter på OK.

  • Fjern en præsentationsenhed: Skub hen over navnet på enheden, og tryk derefter på Slet.

Afbryd forbindelsen til en fjernbetjeningsenhed fra din Mac

 1. Åbn Keynote på din Mac.

 2. Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen).

 3. Klik på Fjernbetjeninger i vinduet Indstillinger, og vælg Slå til.

 4. Klik på Afbryd forbindelse ud for en enhed.

Hvis du ikke vil bruge en fjernbetjening, og du ikke vil afbryde forbindelsen til enheder, som du allerede har forbundet, kan du også fravælge Slå til. Vælg Slå til igen, når du vil bruge en enhed igen.

Bemærk: Den gamle Keynote Remote-app, som tidligere kunne fås i App Store, understøttes ikke længere.