Πρώτα βήματα με το Keynote
Χρήση του Handoff με το Keynote, Αναίρεση ή επανάληψη αλλαγών, Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων, Ζουμ σε σλάιντ ή προβολή του Keynote σε πλήρη οθόνη, Εμφάνιση ή απόκρυψη των επιθεωρητών, Τρόποι προβολής των σλάιντ, Άνοιγμα υπάρχουσας παρουσίασης, Δημιουργία νέας παρουσίασης, Το Keynote με μια ματιά.

Προσθήκη και οργάνωση σλάιντ
Προσθήκη προσαρμοσμένων θεμάτων, Αλλαγή θέματος παρουσίασης, Προσθήκη και επεξεργασία κύριων σλάιντ, Παράλειψη ενός σλάιντ, Ομαδοποίηση σλάιντ, Αναδιάταξη σλάιντ, Εμφάνιση ή απόκρυψη αριθμών σλάιντ, Προσθήκη σλάιντ.

Προσθήκη εικόνων, σχημάτων και μέσων
Προσθήκη συνδέσμου, Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων, Στοίχιση και τοποθέτηση αντικειμένων, Καθορισμός προτιμήσεων χάρακα, Αλλαγή μεγέθους, περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου, Δημιουργία στιλ αντικειμένων, Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου, Προσθήκη βίντεο και ήχου, Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων, Προσθήκη και επεξεργασία εικόνων.

Προσθήκη, επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου
Μορφοποίηση κειμένου σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, Χρήση αμφικατευθυντικού κειμένου, Καθορισμός προεπιλεγμένου πλαισίου κειμένου για μια παρουσίαση, Προσθήκη σχολίων και επισήμανση κειμένου, Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, Έλεγχος ορθογραφίας, Προσθήκη χρώματος ή περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου, Μορφοποίηση στίξης, Προσαρμογή διαστήματος και μορφοποίησης χαρακτήρων, Μορφοποίηση λιστών.

Προσθήκη πινάκων και γραφημάτων
Προσθήκη γραφημάτων, Προσθήκη τύπων και συναρτήσεων, Προσθήκη πινάκων.

Προσθήκη κίνησης στα σλάιντ σας
Κινούμενα αντικείμενα, Προσθήκη μεταβάσεων, Προσθήκη μετάβασης μαγικής κίνησης.

Εμφάνιση της παρουσίασής σας
Επισήμανση πάνω σε σλάιντ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, Χρήση του Keynote Remote, Πρόβα παρουσίασης, Χρήση σημειώσεων παρουσιαστή, Παρουσίαση σε διαφορετική οθόνη, Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής παρουσίασης, Εγγραφή αφήγησης για αυτο-αναπαραγωγή, Αλλαγή σε μια παρουσίαση συνδέσμων μόνο ή αυτο-αναπαραγωγής, Αναπαραγωγή της παρουσίασής σας.

Διαχείριση παρουσιάσεων
Διαγραφή παρουσίασης, Μετακίνηση παρουσίασης, Προσθήκη συνθηματικού σε παρουσίαση, Κλείδωμα παρουσίασης, Αποθήκευση παρουσίασης σε μορφή πακέτου ή μορφή μονού αρχείου, Αποθήκευση παρουσίασης σε άλλη μορφή, Εντοπισμός μιας παρουσίασης, Αποθήκευση ή μετονομασία παρουσίασης.

Κοινή χρήση και εκτύπωση παρουσιάσεων
Κοινή χρήση αρχείων μέσω απομακρυσμένου διακομιστή, Χρήση του iTunes για μεταφορά αρχείων, Εκτύπωση παρουσίασης, Αποστολή αντιγράφου παρουσίασης, Κοινή χρήση και επεξεργασία μιας παρουσίασης με άλλους, Χρήση του iCloud με το Keynote.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σύμβολα συντομεύσεων πληκτρολογίου, Συντομεύσεις πληκτρολογίου.