Dian zoomaaminen tai Keynoten käyttäminen koko näytöllä

Voit lähentää tai loitontaa diaa ja käyttää Keynotea koko näytöllä.

Dian lähentäminen ja loitontaminen

Saatat haluta suurentaa (lähentää) tai pienentää (loitontaa) dian kokonaisnäkymää. Voit esim. lähentää ja keskittyä taulukon soluihin tai loitontaa ja käsitellä dian asettelua.

 • Osoita työkalupalkissaZoomaa-painike ja valitse jokin vaihtoehto:

  • Prosenttiarvo: Dia suurennetaan tai pienennetään määritettyyn prosenttiarvoon.

  • Sovita ikkunaan: Dia täyttää ikkunan.

Keynoten käyttäminen koko näytöllä

Voit laajentaa Keynote-ikkunan täyttämään koko näytön.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Osoita vihreää painiketta Keynote-ikkunan vasemmassa yläkulmassa.

  • Valitse Näytä > Koko näyttö (näytön yläreunan valikkoriviltä).

 2. Siirrä osoitin näytön yläreunaan, jos haluat käyttää Keynote-valikkoa tai muita valikkorivin säätimiä.

 3. Voit palata normaaliin näkymään siirtämällä osoittimen näytön yläreunaan ja osoittamalla vihreää painiketta tai valitsemalla Näytä > Poistu koko näytön tilasta.