Työkalupalkin muokkaaminen

Keynote-ikkunan yläosassa oleva työkalupalkki tarjoaa nopean pääsyn säätimiin ja toimintoihin, joita käytät Keynotessa. Voit lisätä, poistaa ja järjestää työkalupalkin painikkeita.

Pääikkuna, jossa Muoto-inspektori on avoinna

Työkalupalkin kuvakkeiden järjestäminen

 1. Valitse Näytä > Muokkaa työkalupalkkia (näytön yläreunan Näytä-valikosta, ei työkalupalkin Näytä-painikkeesta).

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Kohteiden lisääminen työkalupalkkiin tai poistaminen työkalupalkista: Lisää kohde vetämällä kohde työkalupalkkiin. Poista kohde vetämällä kohde työkalupalkista.

  • Työkalupalkin kohteiden järjestäminen uudelleen: Siirrä kohdetta vetämällä.

   Huomaa: Muoto-, Animoi- ja Dokumentti-inspektoreiden painikkeita ei voida erottaa toisistaan ja niitä on siirrettävä yhdessä.

  • Työkalupalkin nollaaminen: Jos haluat palauttaa työkalupalkin sen oletusasetuksiin, vedä ikkunan alareunassa oleva painikejoukko työkalupalkkiin.

  • Painikkeiden nimien poistaminen: Osoita ikkunan alareunassa olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse Vain kuvake. Keynote näyttää oletusarvoisesti kuvakkeet ja tekstin.

 3. Osoita Valmis.

Voit kätkeä työkalupalkin myös valitsemalla Näytä > Kätke työkalupalkki (näytön yläreunassa olevasta Näytä-valikosta). Saat sen takaisin näkyviin valitsemalla Näytä > Näytä työkalupalkki.