Esittäminen erillisellä näytöllä

Jos haluat näyttää esityksen erillisellä näytöllä, voit liittää tietokoneeseen projektorin tai Apple TV:n, jossa on AirPlay. Esitys toistuu liitetyllä näytöllä, ja tietokone näyttää esittäjän näytön. Voit asettaa esittäjän näytön näyttämään minkä tahansa diojen yhdistelmän, esittäjän muistiinpanot, kellon ja ajastimen.

Jos käytät Apple TV:tä ja peilaat näytön, et näe esittäjän näyttöä Macilla.

Esittäminen erillisellä näytöllä

 1. Liitä tietokoneeseen ulkoinen näyttö AirPlayllä tai näyttösovittimella.

 2. Osoita Macin työkalupalkissa Toistopainike.

  Esityksen toistaminen alkaa, ja Macin Keynote vaihtaa esittäjän näyttöön. Esitys toistetaan toisella näytöllä.

  Kun koonnosta tai siirrosta toistetaan, esittäjän näytön yläreunassa näkyy punainen palkki. (Jos vierekkäinasettelussa seuraava dia ei heti tule näkyviin, dian siirroksen tai koonnoksen toistaminen jatkuu yhä nykyisessä diassa. Seuraava dia tulee näkyviin vasta, kun esitys voi jatkua.)

 3. Siirry seuraavaan koonnokseen tai diaan painamalla oikeaa nuolinäppäintä tai välilyöntinäppäintä.

 4. Jos haluat muokata esittäjän näyttöä eri kohteilla ja eri asettelulla, osoita Asettelu-painike.

 5. Lopeta esitys painamalla Esc-näppäintä.

Vaihda nopeasti dianäytön (jossa esitys toistetaan) ja esittäjän näytön välillä painamalla näppäimistöllä X.

Esityksen pitäminen kolmella tai useammalla näytöllä

Jos Maciin on liitettynä kaksi tai useampia ulkoisia näyttöjä, voit asettaa, mikä näyttö toistaa esityksen. Muut näytöt toimivat esittäjän näyttöinä ja voit muokata niiden asettelua.

 1. Yhdistä kaksi tai useampi ulkoinen näyttö tietokoneeseen.

 2. Osoita Macin työkalupalkissa Toistopainike.

  Esitys alkaa toistua yhdellä ulkoisista näytöistä. Muista Macin ulkoisista näytöistä tulee esittäjän näyttöjä.

 3. Jos haluat muuttaa sitä, mitä näytöillä näkyy, osoita esittäjän näytössä Asettelu-painike, osoita jokaisen näytön alapuolella Määritä ja tee jokin seuraavista:

  • Esityksen näyttäminen näytöllä: Osoita Näytä kuvaesitys.

  • Esityksen toiston lopettaminen näytöllä: Osoita Näytä esittäjän näyttö.

  • Esittäjän näytön kohteiden muuttaminen: Määritä, mitä näytöllä näkyy, valitsemalla näkyviin tulevasta luettelosta mikä tahansa vaihtoehtojen yhdistelmä.

   Esim. yleisön katsellessa diaesitystä yhdellä näytöllä, voit katsella esittäjän muistiinpanoja ensisijaisella näytöllä ja nykyistä ja seuraavaa diaa kolmannella näytöllä.

  • Esittäjän näytöllä olevien kohteiden asettelun muokkaaminen: Osoita ”Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä” ja tee muutokset.

 4. Osoita Valmis.

Kun osoitat Asettelu-painike, näkyviin tulee enintään kuuden yhdistetyn näytön miniatyyrikuvat. Ensisijaisen esittäjän näytön nimen vieressä on tähti ja Ensisijainen näyttö -nimiö. Siinä on myös esittäjän näytön työkalurivi ja diojen rakennenäkymä, josta voit siirtyä eri dioille.

Esittäjän näytön muokkaaminen

Voit valita, mitkä kohteet näkyvät esittäjän näytöllä, ja muokata sen asettelua.

 • Osoita esittäjän näytön oikeassa yläkulmassa Asettelu-painike.

  Jos näkyviin tulee luettelo vaihtoehdoista: Voit näyttää tai kätkeä kohteita näytöllä valitsemalla vaihtoehdot tai poistamalla niiden valinnan ja jatkaa esityksen toistamista osoittamalla Asettelu-painike. Jos haluat muokata näytöllä olevien kohteiden asettelua, osoita ”Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä” ja suorita jokin seuraavassa kuvatuista toiminnoista.

  Esittäjän näytön vaihtoehtoluettelo

  Jos Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä -valintaikkuna tulee näkyviin: Jatka esityksen toistoa tekemällä jokin seuraavista ja osoittamalla OK (tai painamalla Esc):

  • Kohteiden näyttäminen tai kätkeminen: Valitse valintaikkunan kohteita tai poista niiden valinta.

  • Kohteen siirtäminen esittäjän näytöllä: Vedä sitä.

   Kun vedät diaa, sen nimiö siirtyy aina dian mukana. Jos haluat sijoittaa nimiön diasta riippumatta, vedä vain nimiötä. Jos haluat vetää useita kohteita samalla kertaa, valitse ne komento- tai vaihto-osoittamalla ja vedä sitten.

  • Kohteen koon muuttaminen esittäjän näytöllä: Vedä mitä tahansa valintakahvaa.

   Kellon, ajastimen ja nimiön koko muuttuu aina suhteessa sen keskikohtaan.

   Jos haluat muuttaa dian, Esittäjän muistiinpanot -ikkunan tai Valmis jatkamaan -osoittimen kokoa ja säilyttää sen mittasuhteet, pidä vaihtonäppäintä painettuna, kun vedät. Jos haluat muuttaa jonkun edellä mainitun kohteen kokoa sen keskikohdasta, pidä optionäppäintä painettuna, kun vedät. Jos haluat muuttaa jonkin edellä mainitun kohteen kokoa suhteessa sen keskikohtaan, pidä vaihto- ja optionäppäintä painettuna, kun vedät.

  • Kohteiden automaattinen asetteleminen esittäjän näytöllä: Osoita valintaikkunassa Käytä automaattista asettelua.

  Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä -valintaikkuna

Jos siirrät kohdetta tai muutat sen kokoa ja osoitat Asettelu-painike, vaihtoehtoluettelon sijasta tulee näkyviin Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä -valintaikkuna.

Saat Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä -valintaikkunan näkyviin myös valitsemalla Toista > Muokkaa esityksenpitäjän näyttöä (näytön yläreunassa olevasta Toista-valikosta).