Objektien yleiskatsaus
Objekti on mikä tahansa kohde, joka sijoitetaan dialle. Kuvat, kuviot, kaaviot ja tekstilaatikot ovat esimerkkejä…

Kuvien lisääminen ja muokkaaminen
Voit lisätä kuvia ja grafiikoita iPhoto-, Aperture- tai Photo Booth -kirjastosta tai vetää niitä verkkosivustolta…

Kuvioiden lisääminen ja muokkaaminen
Kun olet lisännyt kuvion dialle, voit muokata sitä eri tavoin. Voit esimerkiksi muuttaa normaalin viisisakaraisen…

Videon ja äänen lisääminen
Voit lisätä videon tai äänen (musiikkitiedoston, soittolistan iTunes-kirjastosta tai äänileikkeen) dialle, tai voit lisätä ääniraidan,…

Objektin ulkoasun muuttaminen
Voit muuttaa objektin ulkoasua muokkaamalla sen reunoja, täyttöväriä, varjoa ja muita ominaisuuksia. Keynotessa on useita…

Objektityylien luominen
Objektityylin käyttäminen on nopea tapa muuttaa objektin ulkoasua. Jokainen teema sisältää siihen sopivia objektityylejä: värin,…

Objektin koon muuttaminen, pyörittäminen ja kääntäminen
Voit muuttaa minkä tahansa objektin kokoa. Vain kuvioita, tekstilaatikoita ja kuvia voidaan pyörittää tai kääntää.…

Viivainasetusten tekeminen
Voit asettaa viivaimen käyttämään eri yksiköitä (pisteet, tuumat, sentit) tai näyttää valintamerkit prosentteina. Voit myös…

Objektien tasaaminen ja sijoittaminen
Tasaus- ja välistysohjaimilla voit sijoittaa objektit tarkasti. Kun ohjaimet on päällä, ne näkyvät, kun vedät…

Objektien limittäminen, ryhmittäminen ja lukitseminen
Voit asettaa tekstin ja objektit kerroksittain syvyysvaikutelman luomiseksi dialla ja sitten siirtää kohteita ylemmäs (eteenpäin)…