Kuvioiden lisääminen ja muokkaaminen

Kun olet lisännyt kuvion dialle, voit muokata sitä eri tavoin. Voit esimerkiksi muuttaa normaalin viisisakaraisen tähden kaksikymmentäsakaraiseksi supernovaksi, säätää neliön kulmien pyöristystä, lisätä tekstiä kuvion sisään ja paljon muuta.

Kuvion lisääminen

 1. Osoita työkalupalkissa Kuvio Kuvio-painike.

  Saat lisää kuviotyylejä näkyviin osoittamalla nuolia.

 2. Valitse kuvio lisätäksesi sen diaan.

Kuvion ominaisuuksien säätäminen

Voit muuttaa minkä tahansa valmiin kuvion ominaisuuksia erilaisilla tavoilla.

Kuvio, jossa on valintakahvat
 • Valitse kuvio ja tee jokin seuraavista:

  • Pyöristetyn neliön kulmien muotoileminen: Muuta kulmaa terävämmäksi vetämällä vihreää kahvaa kulmaa kohti tai pyöreämmäksi vetämällä kahvaa kulmasta poispäin.

  • Tähden sakaramäärän muuttaminen: Lisää tai poista sakaroita vetämällä vihreää kahvaa myötäpäivään tai vastapäivään. Tähdessä voi olla 3–20 sakaraa.

  • Tähden sakaroiden muodon muuttaminen: Saat sakaroista pidempiä ja kapeampia vetämällä sisempää vihreää kahvaa tähden keskustaa kohti tai lyhyitä ja leveämpiä vetämällä kahvaa keskustasta pois päin.

  • Puhekuplan muodon muuttaminen: Voit muuttaa kuplan muotoa vetämällä sen päällä olevaa vihreää kahvaa. Voit muuttaa sakaran pituutta ja paikkaa vetämällä sen kärjessä olevaa vihreää kahvaa. Voit muuttaa sakaran leveyttä vetämällä sen tyvessä olevaa vihreää kahvaa.

  • Monikulmion sivujen määrän muuttaminen: Voit säätää sivujen määrää vetämällä vihreää kahvaa myötä- tai vastapäivään.

  • Nuolien mittasuhteiden säätäminen: Jos haluat tehdä nuolenpäästä matalamman, vedä vihreää kahvaa nuolen kärkeä kohti tai, jos haluat tehdä nuolen varresta paksumman, vedä kahvaa nuolen sivua kohti.

  • Muokkauspisteiden lisääminen kuvioon: Valitse Muoto > Kuviot ja viivat > Tee muokattavaksi (näytön yläreunassa olevasta Muoto-valikosta). Lisää muokkauspiste haluamaasi kohtaan osoittamalla kuviota ja vedä pistettä.

Viivan ominaisuuksien muuttaminen

Voit muokata viivan ulkoasua muuttamalla sen paksuutta ja lisäämällä siihen eri päätepisteitä (esim. nuoli, ympyrä tai neliö). Tämä on hyödyllistä, jos haluat luoda kaksipäisen nuolen tai koristeellisen jakajan.

Säädä kuvaa -ikkuna, jossa näkyy histogrammi
 1. Osoita työkalupalkissa Kuvio Kuvio-painike ja valitse viiva.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.

 3. Osoita Viiva-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Viivan paksuuden säätäminen: Osoita pistekoon vieressä olevia nuolia tekstikentässä tai syötä numero.

  • Päätepisteiden muuttaminen: Osoita jokaista Päätepiste-ponnahdusvalikkoa ja valitse päätepistetyyli.

Kuvion reunan kaarien säätäminen

 1. Valitse kuvio.

 2. Valitse Muoto > Kuviot ja viivat > Tee muokattavaksi (näytön yläreunassa olevasta Muoto-valikosta).

 3. Muuta viiva kaarevasta suoraksi kaksoisosoittamalla kahvaa (kahvat esittävät eri viivatyyppejä):

  • Neliö, jonka ääriviivat ovat punaiset: Osoittaa teräviä viivoja. Tähän pisteeseen yhdistyvät viivat ovat suoria.

  • Ympyrä, jonka ääriviivat ovat punaiset: Osoittaa kaarevia viivoja. Tähän pisteeseen yhdistyvät viivat ovat kaarevia.

   Kuvio, jossa on muokattavia pisteitä
 4. Osoita kuvion ulkopuolella, kun olet valmis.

Muuta oletuskäyrät bezier-käyriksi valitsemalla Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta) ja valitsemalla Yleiset-välilehdeltä ”Oletuskäyrä on bezier”. Kun muokkaat kuviota, jossa kaarevat viivat ovat bezier-käyriä, voit säätää kaarta käyttämällä pisteessä olevia kahvoja.

Kuvion piirtäminen

Voit ”piirtää” dialle omia kuvioita.

 1. Osoita työkalupalkissa Kuvio Kuvio-painike ja osoita Piirrä kynällä.

 2. Luo muokatun kuvion ensimmäinen piste osoittamalla mitä tahansa dian kohtaa.

 3. Siirrä osoitin toiseen kohtaan ja luo toinen piste osoittamalla. Voit lisätä tällä tavoin niin monta pistettä kuin haluat.

  Jos haluat luoda kaarevan osion, osoita ja vedä ja osoita sitten uudelleen.

  Jos haluat poistaa juuri luomasi segmentin, valitse piste ja paina sitten poistonäppäintä.

 4. Voit tehdä kuvan valmiiksi seuraavilla tavoilla:

  • Kuvion sulkeminen (yhtenäinen viiva lisätään viimeisen pisteen ja ensimmäisen pisteen välille): Osoita ensimmäistä pistettä.

  • Kuvion jättäminen avoimeksi (lisäämättä viivaa viimeisen ja ensimmäisen pisteen väliin): Paina Esc-näppäintä.

Jos haluat muokata kuvion pisteitä tai viivanmuotoja, valitse ensin kuvio, sitten valitse Muoto > Kuviot ja viivat > Tee muokattavaksi (näytön yläreunassa olevasta Muoto-valikosta).

Tekstin lisääminen kuvioon

 • Tuo lisäyskohta näkyviin kaksoisosoittamalla kuviota ja kirjoita teksti.

  Jos tekstiä on niin paljon, että se ei mahdu kuvioon, näkyviin tulee leikkautumisen ilmaisin (+). Voit muuttaa kuvion kokoa valitsemalla sen ja vetämällä sitten mistä tahansa valintakahvasta, kunnes teksti näkyy kokonaan.

Voit muotoilla tekstiä kuvion sisällä samalla tavalla kuin muuta dian tekstiä. Valitse teksti, osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä ja muuta tekstiä työkaluilla. (Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.)

Uuden kuvion luominen kuvioita yhdistämällä

Voit luoda uuden kuvion yhdistämällä yhden kuvion toiseen. Esim. jos haluat luoda kuvion, joka näyttää sydämeltä, voit käyttää timanttia ja kahta ympyrää ja yhdistää ne yhdeksi kuvioksi. Voit myös vähentää kuvioita toisista kuvioista tai poistaa kahden kuvion päällekkäisen alueen.

Esimerkkejä yhdistetyistä kuvioista
 1. Valitse vähintään kaksi kuviota, jotka koskettavat toisiaan tai ovat päällekkäin.

  Vinkki: Saat mielenkiintoisemman lopputuloksen laittamalla kuviot päällekkäin.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Järjestä-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Järjestä-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita jotain seuraavista painikkeista:

  • Yhdistä: Yhdistää valitut kuviot yhdeksi kuvioksi.

  • Leikkaa: Luo kuvion päällekkäisestä alueesta.

  • Erota: Poistaa kuvion päällä olevan kuvion. Voit valita poistettavan kuvion siirtämällä kuvion päällimmäiseksi. Jos haluat lisätietoja tasojen muuttamisesta, katso Objektien limittäminen, ryhmittäminen ja lukitseminen.

  • Ohita: Luo kuvion, joka ei sisällä kuvioiden päällekkäisiä alueita.