Solujen muotoileminen erityyppisen datan näyttämistä varten

Voit muokata solua näyttämään tekstiä, numeroita, valuuttaa, prosenttiosuuksia, päiväystä ja aikaa sekä kestoa (esimerkiksi ”3 viikkoa 4 päivää 2 tuntia”). Solumuoto määrittää, kuinka solussa oleva data esitetään ja kuinka soluun viittaavat funktiot tunnistavat datan.

Voit myös valita, montako desimaalia numeroita, valuuttayksiköitä tai prosenttiarvoja sisältävissä soluissa näytetään, vaikka soluun syötetty tarkka arvo olisi tarkempi kuin se, jonka haluat näkyvän. Laskutoimituksissa käytetään aina todellisia syötettyjä arvoja siitä riippumatta, kuinka monta desimaalia solussa näkyy. Kun kaava viittaa solussa olevaan tekstiin, laskutoimituksessa käytetään näytettyä arvoa.

Voit muuttaa solun muotoa, vaikka olisit jo kirjoittanut sisältöä soluun.

Numerot

Numeroina muotoillut solut näkyvät oletuksena niin monella desimaalilla kuin kirjoitat niihin. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kaikissa numeroiksi muotoilluissa soluissa näytetään sama määrä desimaaleja.

Desimaaliasetusten muutokset vaikuttavat sekä numeroihin että prosenttiarvoihin. Jos esimerkiksi muutat numeron sisältävän solun prosenttiarvoksi, näytöllä näkyvien desimaalien määrä ei muutu.

 1. Valitse solut tai solualue.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

  • Numero: Näyttää numeron vakiomuotoilulla.

  • Murtoluku: Näyttää numerot murtolukuina. Määrittele solussa esitettävien numeroiden enimmäismäärä tai pyöristä arvo seuraavaan puolikkaaseen, neljännekseen jne. osoittamalla Tarkkuus-ponnahdusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto.

  • Tieteellinen: Näyttää numerot tieteellisellä esitystavalla. Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään tai valitse Autom., jos haluat näyttää kussakin solussa niin monta desimaalia kuin kirjoitat siihen.

 4. Voit säätää numeroiden muotoilua seuraavilla tavoilla:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Keynote pyöristää näyttöarvon sen sijaan, että katkaisisi näyttöarvon. Jos esimerkiksi arvo on ”5,75” ja olet asettanut desimaalien määräksi nolla, Keynote näyttää arvon ”6”.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai osoita alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Napauta Desimaalit-kentän oikealla puolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse jokin valinnoista.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

Valuutta (rahayksiköt)

Valuuttana muotoilluissa soluissa näytetään oletuksena kaksi desimaalia. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että soluissa näytetään niin monta desimaalia kuin kirjoitat niihin tai että kaikissa soluissa näytetään yhtä monta desimaalia.

 1. Valitse solu tai solualue.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Valuutta.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Keynote pyöristää näyttöarvon sen sijaan, että katkaisisi näyttöarvon. Jos esimerkiksi arvo on ”5,75” ja olet asettanut desimaalien määräksi nolla, Keynote näyttää arvon ”6”.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai osoita alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Osoita Desimaalit-kentän oikealla puolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

  • Kirjanpitotyylin negatiivisten lukujen käyttäminen: Valitse Kirjanpitotyyli, jos haluat näyttää negatiiviset luvut suluissa.

 5. Osoita Valuutta-ponnahdusvalikkoa ja valitse valuuttasymboli, esim. Yhdysvaltain dollari ($).

Prosenttiarvot

Prosentteina muotoillut solut näkyvät oletuksena niin monella desimaalilla kuin kirjoitat niihin. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kaikissa soluissa näytetään sama määrä desimaaleja.

Desimaaliasetusten muutokset vaikuttavat sekä prosenttiarvoihin että numeroihin valitun solualueen sisällä. Jos esimerkiksi muutat solun muodon prosenttiarvosta desimaaliluvuksi, näytöllä näkyvien desimaalien määrä ei muutu.

 1. Valitse solut tai solualue.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Prosenttiarvo.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Keynote pyöristää näyttöarvon sen sijaan, että katkaisisi näyttöarvon. Jos esimerkiksi arvo on ”5,75” ja olet asettanut desimaalien määräksi nolla, Keynote näyttää arvon ”6”.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai osoita alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Napauta Desimaalit-kentän oikealla puolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse jokin valinnoista.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

Jos muotoilemassasi solussa on jo arvo, arvon oletetaan olevan desimaaliarvo ja se muunnetaan prosenttiarvoksi. Esimerkiksi luvusta 3 tulee 300 %.

Jos prosenttiarvoa käytetään laskukaavassa, siitä käytetään desimaalilukuversiota. Esimerkiksi arvoa, joka näkyy muodossa 3%, käytetään kaavassa muodossa 0,03.

Päiväys ja aika

 1. Valitse solu tai solualue.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Päivä ja aika.

 4. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse muoto.

  Jos valitset vaihtoehdon Ei mitään, solussa ei näytetä päiväystä, vaikka päiväys olisi syötetty ja sitä käytettäisiin päiväyksen ja ajan laskutoimituksissa.

 5. Osoita Aika-ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten muoto.

  Jos valitset vaihtoehdon Ei mitään, solussa ei näytetä aikaa, vaikka aika olisi syötetty ja sitä käytettäisiin päiväyksen ja ajan laskutoimituksissa.

Mikäli et syötä arvoa sekä päiväykseen että aikaan, Keynote lisää kohtaan oletusarvon. Jos kirjoitat esimerkiksi ”13.15”, Keynote lisää oletuksena tämän päivän päiväyksen.

Kestot (aikayksiköt)

Kestodataa sisältävät solut muotoillaan oletusarvoisesti automaattisesti esittämään kaikki syöttämäsi aikayksiköt. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kestosoluissa näytetään vain tietyt aikayksiköt (esimerkiksi vain tunnit, muttei minuutteja, sekunteja tai millisekunteja), vaikka tarkemmat kestoarvot olisi syötetty soluun ja niitä käytettäisiin kaavoissa, jotka tekevät laskutoimituksia aikayksiköiden mukaan.

 1. Valitse solu tai solualue.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Kesto.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Aikayksiköiden nimiöiden näyttäminen tai kätkeminen: Osoita Automaattiset yksiköt, osoita Tyyli-ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

   • 0: Kätkee kaikki aikayksiköiden nimiöt.

   • 0w: Esittää aikayksiköiden nimiöt lyhenteinä, esimerkiksi ”m” tarkoittaa minuutteja.

   • 0 viikkoa: Esittää aikayksiköiden nimiöt kirjallisessa muodossa.

  • Kaikkien kestosolujen asettaminen käyttämään samoja yksiköitä: Osoita Muokatut yksiköt ja valitse haluamasi keston mittasuhde viikosta (vk) millisekunteihin (ms) osoittamalla kestoaluevalitsimen oikeaa tai vasenta päätä.

Jos muutat keston muotoa sen jälkeen, kun olet syöttänyt soluihin dataa, data säädetään automaattisesti asettamasi uuden keston muodon mukaan.

Solujen muotoileminen automaattisesti

Keynote muotoilee taulukon solut oletuksena automaattisesti.

Jos muutat solun datamuotoa, voit aina palata takaisin automaattiseen muotoiluun.

 • Valitse solu tai solualue, osoita Muoto-sivupalkin Solu-välilehdellä Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Automaattinen.