Početak rada u aplikaciji Keynote
Upotreba Handoffa s aplikacijom Keynote, Poništavanje ili ponavljanje promjena, Prilagođavanje alatne trake, Uvećavanje slajda ili prikazivanje aplikacije Keynote preko cijelog zaslona, Prikaz ili skrivanje inspektora, Načini prikaza vaših slajdova, Otvaranje postojeće prezentacije, Izrada nove prezentacije, Pregled aplikacije Keynote.

Dodavanje i organiziranje slajdova
Dodavanje prilagođenih tema, Promjena teme prezentacije, Dodavanje i uređivanje predložaka slajdova, Preskakanje slajda, Grupiranje slajdova, Razmještanje slajdova, Prikaz ili skrivanje brojeva slajdova, Dodavanje slajdova.

Dodavanje slika, oblika i medija
Dodavanje linka, Uslojavanje, grupiranje i zaključavanje objekata, Poravnanje i postavljanje položaja objekata, Podešavanje postavki ravnala, Promjena veličine, rotiranje ili okretanje objekta, Izrada stilova objekta, Promjena izgleda objekta, Dodavanje video i audio zapisa, Dodavanje i uređivanje oblika, Dodavanje i uređivanje slika.

Dodavanje, uređivanje i formatiranje teksta
Oblikovanje teksta na kineskom, japanskom ili korejskom, Uporaba dvosmjernog teksta, Podešavanje zadanog tekstualnog okvira prezentacije, Dodavanje komentara i označavanje teksta, Traženje i zamjena teksta, Provjera pravopisa, Dodavanje boje ili ruba tekstualnom okviru, Formatiranje interpunkcije, Podešavanje razmaka između znakova i formatiranja, Formatiranje popisa.

Dodavanje tablica i grafikona
Dodavanje grafikona, Dodavanje formula i funkcija, Dodavanje tablica.

Animiranje slajdova
Animiranje objekata, Dodajte prijelaze, Dodavanje prijelaza Magično premještanje.

Prikazivanje prezentacije
Označavanje na slajdovima tijekom prezentiranja, Uporaba aplikacije Keynote Remote, Isprobajte svoju prezentaciju, Korištenje bilješki prezentera, Prezentiranje na zasebnom zaslonu, Podešavanje opcija reprodukcije prezentacije, Snimanje govora koji se samostalno reproducira, Prebacivanje na prezentaciju samo s linkovima ili prezentaciju koja se sama pokreće, Reprodukcija prezentacije.

Upravljanje prezentacijama
Brisanje prezentacije, Premještanje prezentacije, Dodavanje lozinke prezentaciji, Zaključavanje prezentacije, Spremanje prezentacije u paketu ili pojedinačnom formatu datoteke, Spremanje prezentacije u drugom formatu, Lociranje prezentacije, Spremanje ili preimenovanje prezentacije.

Dijeljenje i ispis prezentacija
Dijeljenje datoteka preko udaljenog poslužitelja, Upotreba iTunesa za prijenos datoteka, Ispis prezentacije, Slanje kopije prezentacije, Dijeljenje i uređivanje prezentacije s ostalim korisnicima, Uporaba iClouda s aplikacijom Keynote.

Prečaci tipkovnice
Simboli prečaca tipkovnice, Prečaci tipkovnice.