Dodavanje prijelaza Magično premještanje
Prijelaz Magično premještanje stvara efekt da se objekti sa svojih položaja na jednom slajdu premještaju…

Dodajte prijelaze
Dodavanje prijelaza između slajdova Prijelazi su vizualni efekti koji se reproduciraju kada se pomičete s…

Animiranje objekata
Kako biste učinili svoju prezentaciju još dinamičnijom, možete animirati objekte na slajdu. Na primjer, tekst…