Animiranje objekata

Kako biste učinili svoju prezentaciju još dinamičnijom, možete animirati objekte na slajdu. Na primjer, tekst se može pojaviti na slajdu sa svakom grafičkom oznakom posebno, ili možete izraditi sliku lopte koja poskakuje na slajdu.

Animacije objekata zovu se efekti dodavanja. Dostupni su različiti efekti dodavanja, ovisno o tome je li objekt tekstualni okvir, grafikon, tablica, oblik ili medij (sloka, zvuk ili video).

Pomicanje objekta na slajd je dodavanje. Pomicanje objekta sa slajda je izuzimanje. Premještanje objekta na slajdu je akcijski dodatak.

Animiranje objekta na slajd ili sa slajda

Možete podesiti da se objekt pomiče na slajd, sa slajda, ili oboje.

 1. Odaberite objekt ili tekstualni okvir koji želite animirati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Animirajte objekt na slajd: Kliknite karticu Početak na vrhu rubnog stupca na desnoj strani, kliknite Dodaj efekt, zatim odaberite animaciju.

   Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Početak, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

  • Animirajte objekt sa slajda: Kliknite karticu Završetak na vrhu rubnog stupca na desnoj strani, kliknite Dodaj efekt, zatim odaberite animaciju.

   Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Završetak, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 3. Upotrijebite kontrole da biste promijenili trajanje animacije, i drugo.

Možete također podesiti da se nekoliko objekata dodaje kao jedan objekt grupirajući ih i zatim dodavajući animacije grupi.

Animiranje objekta na slajdu

Možete upotrijebiti akcijski dodatak da biste pomaknuli objekte duž putanje ili da biste promijenili izgled objekta bez pomicanja objekta na slajd ili sa slajda. Primjerice, možete promijeniti veličinu objekta, učiniti ga prozirnim, i drugo.

Postoje dvije vrste akcijskih dodataka: Osnovni akcijski dodaci mijenjaju način na koji se objekt pojavljuje prilagodbom položaja ili veličine na klizniku. Naglašavajući akcijski dodaci počinju i završavaju na istom položaju i koriste se za prizivanje pažnje na objekt na klizniku.

Možete kombinirati Osnovne akcijske dodatke da biste izrađivali zanimljive animacije. Primjerice, možete primijeniti Dodatak za premještanje koji se reproducira u isto vrijeme kao i Dodatak za rotiranje tako da se čini da se objekt rotira dok se premješta preko slajda.

 1. Odaberite objekt koji želite animirati.

 2. Kliknite karticu Postupak na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Postupak, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite Dodaj efekt, zatim odaberite animaciju.

 4. Upotrijebite kontrole da biste prilagodili animaciju.

 5. Za primjenu drugog osnovnog akcijskog dodatka na objekt, kliknite na ikonu crvenog dijamanta ispod objekta i odaberite drugi dodatak.

 6. Za kombiniranje dva osnovna akcijska dodatka, primijenite oba osnovna akcijska dodatka na objekt u kartici Postupak na vrhu rubnog stupca, zatim odaberite Redoslijed dodavanja pa odaberite "S dodatkom" kako biste odabrali prethodni dodatak u prozoru Redoslijed dodavanja.

Kada objekt promijeni položaj kao rezultat akcijskog dodatka, na slajdu se pojavi prozirni objekt. Ovi prozirni objekti predstavljaju rezultirajući položaj objekta s akcijskim dodatkom.

Dodavanje objekata u dijelovima

Možete dodavati tablice, grafikone, popise ili blokove teksta kao cjelinu ili dio po dio. Na primjer, na slajdu se može pojaviti pita grafikon dio po dio, ili se može pojavljivati jedna po jedna točka popisa.

 1. Odaberite tablicu, grafikon ili blok teksta koji ima animaciju.

 2. Kliknite karticu Početak na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Početak, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Isporuka i odaberite kako želite dodati objekt.

  Opcije isporuke ovise o vrsti objekta koji odaberete. Na primjer, pita grafikon može se dodavati dio po dio, a trakasti grafikon može se dodavati skup po skup.

  Neki efekti, poput Premještanja unutra, imaju dodatne opcije isporuke teksta. Možete upotrebljavati opcije isporuke teksta kako biste animirali riječi ili znakove. Primjerice, možete dodati nekoliko paragrafa, ali možete animirati riječi unutar paragrafa kako bi se nasumično pojavljivale tijekom svake isporuke paragrafa.

Promjena redoslijeda dodavanja i podešenja vremena

Možete promiijeniti redoslijed kojim se objekti animiraju na slajdu. Možete prilagoditi i vremena dodataka, tako da neke efekte podesite da se automatski dodaju drugima, ili podešavanjem da se dodaci pokreću istovremeno. Možete također odrediti kada će dodavanje započeti.

Prozor redoslijeda dodavanja
 1. Odaberite slajd s efektima dodavanja čiji redoslijed želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Početak, Završetak ili Postupak na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema tih kartica, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite Redoslijed dodavanja na dnu kartice.

  Navedeni su svi efekti dodavanja na slajdu. Za jednostavno prepoznavanje redoslijeda dodavanja za određeni objekt, odaberite objekt na slajdu.

 4. Za promjenu redoslijeda dodavanja za efekt dodavanja, povucite efekt dodavanja na novi položaj u prozoru Redoslijed dodavanja. Pritisnite i zadržite tipku Command te kliknite za odabir više dodataka.

  Povučete li efekt dodavanja iznad drugog dodatka (postanu spojeni u prozoru), drugi efekt dodavanja automatski će se reproducirati nakon efekta s kojim je uparen.

 5. Za promjenu podešenja vremena za efekt dodavanja, odaberite efekt dodavanja, kliknite skočni izbornik Početak pa odaberite opciju:

  • Opcija Na klikanje: Dodavanje se reproducira kada kliknete.

  • S dodavanjem [broj]: Dodavanje se reproducira u isto vrijeme kao i dodavanje prije njega.

  • Nakon dodavanja [broj]: Dodavanje se reproducira nakon što prethodno dodavanje završi. Prilagodite odgodu koristeći strelice pokraj polja Odgoda.

Uklanjanje animacije

Za uklanjanje efekta dodavanja, promijenite efekt dodavanja u Bez.

 1. Odaberite objekt koji želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Početak, Završetak ili Postupak na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema tih kartica, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite promijeni, zatim odaberite Bez.