Dodavanje prijelaza između slajdova

Prijelazi su vizualni efekti koji se reproduciraju kada se pomičete s jednog slajda na drugi. Na primjer, primjenom prijelaza Guranje čini se kao da slajd gura prethodni slajd sa zaslona.

Plavi trokut na slajdu označava da slajd ima prijelaz.

Dodavanje prijelaza između slajdova

  1. Odaberite slajd u navigatoru slajdova.

  2. Kliknite tipku Dodaj efekt u blizini vrha rubnog stupca s desne strane.

    Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema tipke Dodaj efekt, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

  3. Odaberite prijelaz.

    Na slajdu se reproducira prikaz prijelaza.

  4. Odredite opcije prijelaza, kao što su trajanje i smjer, uz pomoć kontrola u rubnom stupcu.

    Ako odaberete automatsko pokretanje prijelaza, prijelaz se počinje reproducirati odmah nakon prijelaza s prethodnog slajda.

Za uklanjanje prijelaza između slajdova kliknite na Promijeni u rubnom stupcu pa odaberite Bez.

Savjet: Ako želite primijeniti isti prijelaz na više slajdova, primijenite taj prijelaz na slajd pa duplicirajte taj slajd više puta. Kada dodajete sadržaj dupliciranim slajdovima, oni već sadrže prijelaz.