Dodavanje prijelaza Magično premještanje

Prijelaz Magično premještanje stvara efekt da se objekti sa svojih položaja na jednom slajdu premještaju na nove položaje na idućem slajdu kada reproducirate svoju prezentaciju.

Najjednostavniji način za izradu prijelaza Magično premještanje je da izradite slajd i dodate mu objekte, a zatim ga duplicirate i razmjestite i promijenite veličinu ili orijentaciju objekata na dupliciranom slajdu. Svi objekti koji se pojavljuju na oba slajda postaju dio prijelaza. Svi objekti koji se pojavljuju na prvom slajdu, ali ne i na sljedećem, postupno će nestati. Svi objekti koji se pojavljuju na sljedećem slajdu, ali ne i na originalnom, postupno će nestati.

Dodavanje prijelaza Magično premještanje

 1. Postavite objekte (tekstualne okvire, oblike i slike) na slajd.

 2. Odaberite slajd u navigatoru slajdova, zatim pritisnite Command-D da biste ga duplicirali.

 3. Na dupliciranom slajdu promijenite položaj i veličinu nekih ili svih objekata.

 4. Dodajte dodatni tekst i grafike koje želite na duplicirani slajd i obrišite sve objekte koje ne želite.

 5. Odaberite prvi od dvaju slajdova.

 6. Kliknite tipku Dodaj efekt u blizini vrha rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema tipke Dodaj efekt, kliknite Tipka Animiraj u alatnoj traci.

 7. Odaberite Magično premještanje.

 8. Upotrijebite kontrole u rubnom stupcu da biste podesili trajanje prijelaza, kada će se animacija reproducirati i drugo.

  Možete uskladiti objekte ili tekst kako slijedi:

  • Po objektu: Pomiče objekt na prvom slajdu na novi položaj na drugom slajdu.

  • Po riječi: Pomiče riječi na prvom slajdu na nove položaje na drugom slajdu. Možete podesiti da se čini da se riječi same premještaju da bi činile nove fraze ili rečenice.

  • Po znaku: Pomiče znakove na prvom slajdu na nove položaje na drugom slajdu. Možete podesiti da se čini da se slova same premještaju da bi činila nove riječi.