Dodavanje slajdova
Kada dodate slajd, birate između različitih rasporeda slajdova koji se temelje na temi vaše prezentacije.…

Prikaz ili skrivanje brojeva slajdova
Kada prikazujete brojeve slajdova u prezentaciji, oni se pojavljuju na dnu svakog slajda. Brojevi se…

Razmještanje slajdova
Možete promijeniti raspored slajdova u navigatoru, obrisu i prikazima svijetle tablice. Promjena redoslijeda slajdova Učinite…

Grupiranje slajdova
U navigatoru slajdova možete izraditi grupe slajdova tako da slajdove uvučete do najviše šest razina.…

Preskakanje slajda
Ako ne želite da se neki slajd reproducira u vašoj prezentaciji, možete ga preskočiti. Preskakanje…

Dodavanje i uređivanje predložaka slajdova
Rasporedi slajdova koji se koriste u svakoj Keynote temi temelje se na glavnim slajdovima. Kada…

Promjena teme prezentacije
Možete promijenite temu prezentacije u bilo kojem trenutku, a svi vaši slajdovi nasljeđuju atribute nove…

Dodavanje prilagođenih tema
Ako izradite prezentaciju koju želite upotrijebiti ponovno kao model za druge prezentacije, možete ju spremiti…