Dodavanje i uređivanje predložaka slajdova

Rasporedi slajdova koji se koriste u svakoj Keynote temi temelje se na glavnim slajdovima. Kada u vašu prezentaciju želite dodati slajd koji sadrži određene elemente—kao što su naslov i podnaslov, popis s grafičkim oznakama ili slika—odaberite raspored slajda koji najviše sliči željenom rasporedu pa zamijenite elemente držača mjesta i po potrebi unesite druge promjene. Mijenja se samo slajd u vašoj prezentaciji; glavni slajd ostaje u izvornom stanju.

Ako dodajete nove slike, tekst i druge objekte u predložak slajda, ti objekti postaju dio pozadine slajda i ne mogu se uređivati u vašoj prezentaciji. Ako želite da se tekst, oblici ili slike mogu uređivati u vašoj prezentaciji, morate ih dodati kao držače mjesta na predložak slajda.

U predložak slajda možete unositi izmjene kao i u regularni slajd—uključujući promjenu izgleda teksta, promjenu pozadine slajda i promjenu veličine slika. Kada to činite, izmjene se javljaju u svakom slajdu na prezentaciji koji se temelji na tom predlošku slajda.

Uređivanje predloška slajda

Dodavanje predloška slajda

 1. Kliknite Prikaz Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške slajdova.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Tipka Dodaj slajd u alatnoj traci, zatim odaberite predložak slajda.

  • U navigatoru slajdova, odaberite slajd s rasporedom koji je sličan željenom rasporedu i pritisnite tipku Return.

 3. Dvaput kliknite naziv predloška slajda u navigatoru slajdova i unesite novi naziv.

 4. Promijenite slajd na željeni način tako da dodate tekst, slike, oblike, držače mjesta ili druge objekte.

  Ako želite da objekti na predlošku slajda budu u istom sloju kao i objekti koje dodajte na slajdove bazirane na tom predlošku, odaberite "Dozvoli slojeve objekata na slajdu i predlošku" u rubnom stupcu. Za dodatne informacije o slojevima, pogledajte Uslojavanje, grupiranje i zaključavanje objekata. (Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema potvrdne kućice "Dozvoli slojeve objekata na slajdu i predlošku", kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.)

 5. Kliknite na Gotovo na dnu platna slajda ili kliknite na Prikaz Tipka Prikaz na alatnoj traci i odaberite Zatvori predloške slajdova.

Dodavanje držača mjesta za tekst, sliku i oblik

 1. Kliknite Prikaz Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške slajdova.

 2. Odaberite predložak slajda koji želite urediti.

 3. Dodajte tekstualni okvir, sliku, video ili oblik na slajd i promijenite mu izgled kako god želite, a zatim ga postavite na mjesto na kojem želite da se pojavljuje na predlošku slajda.

 4. Odaberite tekstualni okvir, sliku, video ili oblik, zatim pri dnu rubnog stupca odaberite Definiraj kao držač mjesta za tekst (za tekstualni okvir ili oblik) ili Definiraj kao držač mjesta za medije (za sliku ili video).

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema potvrdne kućice Definiraj kao držač mjesta, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 5. Kliknite na Gotovo na dnu platna slajda ili kliknite na Prikaz Tipka Prikaz na alatnoj traci i odaberite Zatvori predloške slajdova.

Dodavanje držača mjesta objekta za tablicu i grafikon

Za izradu držača mjesta na predlošku slajda za tablicu i grafikon, dodajte držač mjesta za objekt. Na bilo kojem slajdu koji je baziran na predlošku, možete dodati tablicu ili grafikon i tablica ili grafikon će se podesiti u skladu s veličinom i položajem držača mjesta za objekt.

 1. Kliknite Prikaz Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Uredi predloške slajdova.

 2. Odaberite predložak slajda koji želite urediti.

 3. Označite potvrdnu kućicu Držač mjesta za objekt u rubnom stupcu.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema potvrdne kućice Držač mjesta za objekt, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

Držač mjesta za objekt se dodaje na slajd; možete mu promijeniti veličinu te ga pozicionirati na željeno mjesto. Na predložak slajda možete dodati samo jedan držač mjesta za objekt.