Grupiranje slajdova

U navigatoru slajdova možete izraditi grupe slajdova tako da slajdove uvučete do najviše šest razina. Grupiranje ne utječe na reprodukciju prezentacije, a može vam pomoći da učinkovitije organizirate i razmjestite slajdove. Grupirane slajdove možete pomicati kao skup i sažeti grupe za bolji pregled organizacije vaše prezentacije.

Grupiranje slajdova

  1. U navigatoru slajdova, odaberite jedan ili više slajdova koje želite grupirati pod slajd koji je prikazan iznad.

  2. Povucite slajdove na desnu stranu dok se s lijeve strane ne pojavi linija.

    Navigator za slajdove s linijom kraj slajda s uvlakom

    Možete uvući samo jednu razinu između uzastopnih slajdova.

Da biste poništili grupiranje slajdova, odaberite jedan ili više grupiranih slajdova i vucite ih nalijevo dok više nisu uvučeni.