Preskakanje slajda

Ako ne želite da se neki slajd reproducira u vašoj prezentaciji, možete ga preskočiti. Preskakanje je korisno ako, primjerice, želite zadržati dvije verzije istog slajda, ali želite prikazati samo jednu.

Preskočeni slajdovi mogu se uređivati, a prikazuju se kao vodoravna traka u navigatoru slajdova. Možete ih odabrati i stupiti u interakciju s njima jednako kao i s ostalim slajdovima.

Indikator preskočenog slajda

Preskakanje slajda

  • Odaberite slajd u navigatoru slajdova, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

    • Odaberite Slajd > Preskoči slajd (iz izbornika Slajd na vrhu zaslona).

    • Control-kliknite slajd u navigatoru slajdova, a zatim odaberite Preskakanje slajda.

Da bi preskočeni slajd bio vidljiv u vašoj prezentaciji, odaberite ga, odaberite Slajd > Nemojte preskočiti slajd, ili Control-kliknite na navigator slajdova pa odaberite Nemojte preskočiti slajd.

Također pogledajte