Prikaz ili skrivanje brojeva slajdova

Kada prikazujete brojeve slajdova u prezentaciji, oni se pojavljuju na dnu svakog slajda. Brojevi se ažuriraju kad promijenite redoslijed slajdova. Preskočeni slajdovi nisu numerirani.

Morate biti u prikazu navigatora ili u prikazu svijetle tablice da biste dodali brojeve slajdova.

Prikaz brojeva slajdova

  1. Odaberite slajdove kojima želite dodati brojeve slajdova.

    Shift-kliknite za odabir uzastopnih slajdova ili Command-kliknite za odabir bilo kojeg skupa slajdova.

  2. Označite potvrdnu kućicu Broj slajda u rubnom stupcu.

    Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema potvrdne kućice Broj slajda, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

Da biste sakrili brojeve slajdova, odaberite slajd ili slajdove s brojevima, a zatim poništite odabir opcije Broj slajda.

Ako želite prikazati brojeve slajdova za sve slajdove u svojoj prezentaciji, odaberite Slajd > Prikaži brojeve slajdova na svim slajdovima (iz izbornika Slajd na vrhu zaslona). Ako želite sakriti brojeve slajdova na svim slajdovima u svojoj prezentaciji, odaberite Slajd > Sakrij brojeve slajdova na svim slajdovima.