Razmještanje slajdova

Možete promijeniti raspored slajdova u navigatoru, obrisu i prikazima svijetle tablice.

Promjena redoslijeda slajdova

Učinite jedno od sljedećeg:

  • Prikaz navigatora ili obruba: U navigatoru slajdova, povucite slajd na novu lokaciju.

  • Prikaz svjetlosnog stola: Povucite slajd na novu lokaciju.

Za odabir više slajdova, pritisnite i zadržite tipku Shift te kliknite za odabir uzastopnih slajdova ili pritisnite i zadržite tipku Command te klikajte za odabir pojedinačnih slajdova.