Dodavanje i uređivanje oblika

Kada dodate oblik na slajd, možete prilagoditi oblik na više načina. Na primjer, možete promijeniti standardnu zvijezdu s pet vrhova u sjajnu zvijezdu s dvadeset vrhova, prilagoditi koliko su kutovi kvadrata zaobljeni, dodati tekst unutar oblika i drugo.

Dodavanje oblika

 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci.

  Kliknite na strelice da biste vidjeli više stilova oblika.

 2. Odaberite oblik da biste ga dodali na slajd.

Podešavanje značajki oblika

Možete promijeniti značajke bilo kojeg unaprijed nacrtanog oblika na određene načine.

Oblik s hvatištima odabira
 • Odaberite oblik, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  • Promjena oblika kutova zaobljenog kvadrata: Povucite zeleno hvatište prema kutu da biste ga izoštrili, ili od kuta da biste ga učinili zaobljenijim.

  • Promjena broja vrhova na zvijezdi: Povucite vanjsko zeleno hvatište u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste dodali ili uklonili vrhove. Zvijezda može imati između tri i dvadeset vrhova.

  • Promjena oblika vrhova na zvijezdi: Povucite unutarnje zeleno hvatište prema središtu zvijezde da biste vrhove učinili duljima i užima ili od središta kako biste vrhove učinili kraćima i širima.

  • Promjena oblika balončića s govorom: Povucite zeleno hvatište na tijelu balončića da biste mu promijenili oblik. Povucite zeleno hvatište na vrhu točke da biste mu promijenili duljinu i položaj. Povucite zeleno hvatište pri dnu točke da biste mu promijenili širinu.

  • Promjena broja stranica mnogokuta: Povucite zeleno hvatište u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste prilagodili broj stranica.

  • Prilagođavanje proporcija strelica: Povucite zeleno hvatište prema vrhu strelice da biste vršak učinili plićim ili ga povucite prema rubu strelice da biste podebljali tijelo strelice.

  • Dodavanje više točaka uređivanja obliku: Odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (iz izbornika Format na vrhu zaslona). Kliknite oblik na koji želite dodati točku uređivanja, zatim povucite točku.

Promjena značajki linije

Možete prilagoditi izgled linije tako da promijenite njezinu širinu (debljinu) ili joj dodate druge krajnje točke, primjerice, strelicu, krug ili kvadrat. Ova opcija je korisna ako želite izraditi dvostruku strelicu ili dekorativni razdjelnik.

Prilagodite prozor Slika koji prikazuje histogram
 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci, zatim odaberite liniju.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje kraj stavke Potez.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podešavanje debljine linije: Kliknite strelice pored veličine točke u polju teksta ili unesite broj.

  • Promjena krajnjih točaka: Kliknite svaki skočni izbornik Krajnja točka pa odaberite stil krajnje točke.

Podešavanje krivulja uz rub oblika

 1. Odaberite oblik.

 2. Odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (iz izbornika Format na vrhu zaslona).

 3. Dvaput kliknite na hvatište da biste promijenili liniju iz zakrivljene u ravnu; hvatišta predstavljaju različite vrste linija:

  • Kvadrat s crvenim obrisom: Označuje oštre linije. Linije koje se spajaju s tom točkom su ravne.

  • Krug s crvenim obrisom: Označuje zakrivljene linije. Linije koje se spajaju s tom točkom su zakrivljene.

   Oblik s točkama koje se mogu uređivati
 4. Kliknite izvan oblika kada završite.

Da biste promijenili standardne krivulje u Bézierove krivulje, odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika Keynote na vrhu zaslona), zatim u prozoru Općenito, odaberite “Promjena krivulja u Bézierove krivulje.” Kada uređujete oblik koji upotrebljava Bézierove krivulje, možete prilagoditi krivulju s pomoću hvatišta na točki.

Crtanje oblika

Možete "crtati" na slajdu da biste izradili vlastite oblike.

 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci, zatim kliknite Crtanje olovkom.

 2. Kliknite bilo gdje na slajdu da biste izradili prvu točku vlastitog oblika.

 3. Pomaknite pokazivač, a zatim kliknite da biste izradili drugu točku; nastavite dodavati točaka koliko želite.

  Za izradu zakrivljenog segmenta, kliknite i povucite, zatim ponovno kliknite.

  Da biste obrisali segment koji ste upravo izradili, odaberite točku, a zatim pritisnite tipku Delete.

 4. Da biste završili crtanje, učinite nešto od sljedećeg:

  • Zatvorite oblik (dodajte punu liniju između zadnje i prve točke): Kliknite na prvu točku.

  • Ostavite oblik otvorenim (nemojte dodavati liniju između zadnje i prve točke): Pritisnite tipku Esc (Escape).

Za promjenu točaka ili linijskih kontura oblika, odaberite oblik, zatim odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (u izborniku Format na vrhu zaslona).

Dodavanje teksta unutar oblika

 • Dvaput kliknite oblik kako bi se pojavila točka umetanja te unesite tekst.

  Ako oblik sadrži preveliku količinu teksta, pojavljuje se oznaka isječka (+). Za promjenu veličine oblika, odaberite ga, zatim povlačite bilo koje hvatište odabira dok se ne prikaže sav tekst.

Možete formatirati tekst unutar oblika kao i svaki drugi tekst na slajdu. Odaberite tekst, kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim ga promijenite uz pomoć alata. (Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.)

Kombiniranje oblika za izradu novog oblika

Možete izraditi novi oblik kombiniranjem dvaju oblika. Primjerice, ukoliko želite izraditi oblik koji izgleda kao srce, možete upotrijebiti tri oblika, dijamant i dva kruga, te ih ujediniti u jedan oblik. Također možete izuzimati oblike iz drugih oblika i uklanjati preklapajuća područja između dva oblika.

Primjeri kombiniranih oblika
 1. Odaberite najmanje dva oblika koja se dodiruju ili preklapaju.

  Savjet: Preklopite oblike kako biste postigli zanimljiviji efekt.

 2. Kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite jednu od sljedećih tipki:

  • Opcija "Ujedini": Kombinira odabrane oblike u jedan oblik.

  • Opcija "Sjecište": Izrađuje oblik iz preklapajućeg područja.

  • Opcija "Oduzmi": Uklanja oblik u sloju iznad drugog oblika. Za odabir uklonjenog oblika, pomaknite oblik u najgornji sloj. Za dodatne informacije o promjeni slojeva, pogledajte Uslojavanje, grupiranje i zaključavanje objekata.

  • Opcija "Izuzmi": Izrađuje oblik koji ne sadrži preklapajuće područje između oblika.