Izrada stilova objekta

Izgled objekta može se lako promijeniti primjenom stila objekta. Svaka tema sadrži stilove objekta - kombinacije boja, rubova, sjena i drugih atributa - koji su usklađeni s temom.

Ako prilagodite izgled objekta (tekstualni okvir, oblik, tablica ili grafikon) i želite ponovno primijeniti te promjene na druge objekte u svojoj prezentaciji, možete izraditi novi stil objekta. Novi stil sprema se zajedno sa stilovima objekata koji dolaze s temom.

Primjena stila objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Odaberite stil s vrha kartice Stil.

  Kliknite na lijeve ili desne strelice da biste vidjeli više stilova.

Izrada novog stila objekta

 1. Odaberite objekt s promjenama koje želite spremiti kao novi stil.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Navigirajte do posljednje grupe stilova klikom na trokutić s desne strane stilova.

 4. Kliknite na Tipka Novi stil za dodavanje svog stila.

Stil se prikazuje posljednji, ali ga možete povući na drugu lokaciju.

Organizacija i brisanje stilova

Možete promijeniti redoslijed stilova u kartici Stil.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite pomaknuti dok se oko njega ne pojavi sivi okvir, te zatim nestane.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Da biste pomaknuli stil iz jednog prozora u drugi, povucite ga preko jedne od strelica da biste otvorili drugi prozor, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Da biste obrisali stil, Control-kliknite ga pa odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova objekta

Da biste brzo promijenili izgled svih objekata na koje je primijenjen isti stil, ponovno definirajte stil i ponovno ga primijenite na sve objekte.

 1. Odaberite jedan od objekata čiji stil želite promijeniti, pa mu promijenite izgled tako da izgleda kako želite.

 2. Odaberite objekt koji ste upravo promijenili (ako ste ga odznačili).

 3. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 4. Control-kliknite stil, pa odaberite "Ponovno definiraj stil iz Odabira".

 5. Kliknite na U redu.

  Svi objekti koji koriste taj stil ažuriraju se novim stilom.