Promjena izgleda objekta

Možete promijeniti izgled objekta tako da mu promijenite rubove, boju ispune, sjenu i drugo. Keynote nudi mnoštvo unaprijed dizajniranih stilova objekata—usklađenih setova boja, rubova i sjena—koji odgovaraju temi prezentacije. Primjenom jednog od tih stilova možete brzo promijeniti izgled objekta, a možete odabrati i iz raspona dodatnih opcija kako biste podesili izgled objekta.

Primjena stila na objekt

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Odaberite stil s vrha kartice.

  Kliknite na lijeve ili desne strelice da biste vidjeli više stilova.

Promjena prozirnosti objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Povucite kliznik Neprozirnost.

Dodavanje i promjena ruba objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje pored stavke Rub pa kliknite skočni izbornik i odaberite vrstu ruba.

 4. Upotrijebite kontrole da biste prilagodili izgled granice (opcije se razlikuju ovisno o vrsti odabrane granice).

Ispunjavanje objekta bojom

Možete ispuniti oblike, tekstualne okvire i druge objekte jednom bojom ili gradijentom, (dvije ili više boja koje se stapaju jedna s drugom). Možete odabrati boje i gradijente koji su dizajnirani da odgovaraju vašoj temi ili odabrati iz punog raspona boja.

Kontrole za ispunjavanje objekata bojom
 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Korištenje boje ili gradijenta koji odgovara temi: Kliknite na izbornik boja pokraj Ispuna pa odaberite boju ili gradijent.

  • Korištenje ispune gradijentom s dvije boje: Kliknite trokutić za proširenje pored stavke Ispuna, kliknite skočni prozor pa odaberite Ispuna gradijentom, a nakon toga odaberite boju. Na lijevoj strani izbornika boja prikazane su boje koje odgovaraju temi; putem izbornika boja otvara se prozor Boje u kojemu možete odabrati bilo koju boju.

  • Korištenje prilagođenog gradijenta: Kliknite trokutić za proširenje pored stavke Ispuna, kliknite skočni prozor pa odaberite Napredna ispuna gradijentom, a nakon toga kliknite prekide boja ispod kliznika kako biste odabrali boju. Možete prolaziti kroz izbornike boja i upotrijebiti druge kontrole da biste promijenili stapanje, kut i smjer gradijenta.

Ispunjavanje objekta slikom

Možete dodati ispune oblicima, tekstualnim okvirima i drugim objektima sa slikom.

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje kraj Ispuna.

 4. Kliknite skočni izbornik pa odaberite Ispuna slikom ili Napredna ispuna slikom ako želite slici dodati nijansu.

 5. Kliknite na Odaberi, navigirajte do svojih slika, zatim dvaput kliknite na sliku da biste je dodali.

 6. Ako ste odabrali opciju Napredna ispuna slikom za dodavanje nijansirane slike, kliknite na izbornik boja (s desne strane tipke Odaberi) kako biste odabrali nijansiranu boju.

  Povucite kliznik Prozirnost u prozoru Boje kako biste povećali ili smanjili prozirnost nijanse.

 7. Da biste promijenili način na koji slika ispunjava objekt, kliknite na skočni izbornik iznad tipke Odaberi, pa odaberite opciju:

  • Originalna veličina: Smješta sliku unutar objekta bez promjene originalnih dimenzija slike.

  • Rastegni: Dimenzije slike prilagođava dimenzijama objekta.

  • Ispuni pločicama: Ponavlja sliku unutar objekta.

  • Podesi kako bi ispunio: Čini sliku većom ili manjom kako u objektu ne bi ostalo prostora.

  • Podesi odgovarajuću veličinu: Prilagođava dimenzije slike dimenzijama objekta.

Spremanje prilagođenih ispuna

Možete spremiti prilagođenu ispunu kako biste je ponovno iskoristili.

 1. Odaberite objekt s ispunom koji želite spremiti.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite na izbornik boja kraj Ispuna.

  Pojavljuje se prozor s prikazom izbora ispuna.

 4. Povucite ispunu iz izbornika Trenutna ispuna u bilo koji drugi izbornik u prozoru kako biste je zamijenili.

  Neke se ispune ne mogu zamijeniti. Da biste promijenili ispune koje možete zamijeniti, kliknite skočni izbornik Vrsta ispune i odaberite drugu opciju. Na primjer, ako želite spremiti ispunu gradijentom, kliknite skočni izbornik, odaberite Ispuna gradijentom, zatim povucite ispunu iz izbornika Trenutna ispuna u izbornik u odjeljku Ispune gradijentom.

Dodavanje sjene

Oblici, tekstualni okviri i slike mogu imati sjenu ili refleksiju.

 1. Odaberite oblik, tekstualni okvir ili sliku.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje pored stavke Sjena, kliknite skočni izbornik i odaberite vrstu sjene:

  • Ispuštena sjena: Objekt djeluje kao da lebdi iznad slajda.

  • Sjena kontakta: Objekt djeluje kao da stoji na slajdu.

  • Zakrivljena sjena: Objekt djeluje kao da su njegovi rubovi savijeni.

 4. Za izmjenu izgleda sjene, podesite bilo što od sljedećeg:

  • Zamagljenje: Mekoća rubova sjene.

  • Otklon: Udaljenost između sjene i objekta ili teksta.

  • Kut: Kut sjene.

  • Perspektiva: Kut izvora svjetlosti kod sjene kontakta.

Za dodavanje sjene seriji grafikona pogledajte Promjena izgleda grafikona.

Dodavanje odsjaja

 1. Odaberite oblik, tekstualni okvir ili sliku.

 2. Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Stil, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Odaberite potvrdnu kućicu Odraz.

 4. Povucite kliznik da biste odsjaj učinili manje ili više vidljivim.