Izmjena referenca podataka grafikona

Reference podataka na grafikonu mogu se izmijeniti u uredniku podataka grafikona. Možete unositi samo brojeve, datume ili vrijednosti trajanja u ćelije za podatke.

Dodavanje, brisanje ili uređivanje serije podataka

 1. Odaberite grafikon, kliknite na Uredi podatke, zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodajte seriju podataka: Kliknite na ćeliju u novom stupcu ili retku, zatim unesite podatke.

  • Obrišite seriju podataka: Kliknite na obojanu traku retka ili stupca koji želite obrisati, kliknite na strelicu koja se pojavi, zatim kliknite na Obriši stupac ili Obriši redak (ovisno o tome jeste li prikazali retke ili stupce kao seriju podataka).

  • Promjena rasporeda serije podataka: Povucite obojane trake da biste promijenili raspored serije podataka grafikona.

  • Dodavanje simbola valute ili drugi način formatiranja: Kliknite karticu Serija na vrhu rubnog stupca s desne strane, a zatim se poslužite kontrolama u kartici Serija.

  • Uređivanje oznaka vrijednosti i formatiranje brojeva: Kliknite karticu Serija na vrhu rubnog stupca na desnoj strani, kliknite trokutić za proširenje pored Oznaka vrijednosti pa odaberite potvrdnu kućicu Vrijednosti. Kliknite skočni izbornik kako biste odabrali os koju želite formatirati, a zatim s pomoću kontrola u odjeljku Format podataka vrijednosti namjestite postavke.

 2. Zatvorite prozor Podaci grafikona da biste se vratili na grafikon.

Prebacivanje redaka i stupaca kao serije podataka

Kada dodate grafikon, Keynote za njega definira zadanu seriju podataka. U većini slučajeva, ako je tablica kvadratnog oblika ili ako je šira no što je visoka, redci tablice su standardne serije. U suprotnom su stupci standardne serije. Možete promijeniti prikazuju li se reci ili stupci kao serija podataka.

 1. Odaberite grafikon i zatim kliknite Uredi podatke grafikona.

 2. Kliknite na tipku retka ili stupca u gornjem desnom kutu urednika Podaci grafikona.

  Tipke za skupljanje redaka i skupljanje stupaca
 3. Zatvorite urednik Podaci grafikona kada završite.

Dijeljenje osi x za višestruke vrijednosti duž osi y za grafikone raspršenja i mjehuričaste grafikone

Dijeljenje osi x znači iscrtavanje jedne vrste vrijednosti duž osi x, dok se omogućuje iscrtavanje više vrsta vrijednosti duž osi y. Standardno, u nekim vrstama grafikona više skupova osi y dijeli vrijednosti osi x.

 1. Odaberite grafikon i zatim kliknite Uredi podatke grafikona.

 2. Kliknite Tipka Podesi pa odaberite (ili poništite odabir) Dijeli X vrijednosti.

 3. Zatvorite urednik Podaci grafikona kada završite.