Pomicanje, promjena veličine i rotiranje grafikona

Možete manipulirati grafikonima u vašoj prezentaciji tako da izgledaju kako želite.

Pomicanje grafikona

  • Kliknite bilo gdje u grafikonu da biste ga odabrali pa povucite grafikon na željeno mjesto na slajdu (nemojte povlačiti hvatišta odabira).

    Dok povlačite, žute vodilice poravnanja pomažu vam smjestiti grafikon u odnosu na druge objekte na slajdu.

Ako ne vidite vodilice poravnanja, možete ih uključiti. Odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika programa Keynote na vrhu zaslona). Kliknite Ravnala i zatim odaberite vodilice koje želite da se prikažu.

Promjena veličine grafikona

  1. Odaberite grafikon i kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane.

    Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

  2. Unesite vrijednosti u polja Širina i Visina u odjeljku Veličina ili kliknite strelice pored polja kako biste postavili određene dimenzije.

Osim toga, možete odabrati grafikon, zatim povući bilo koje hvatište odabira (bijele kvadrate) na rubu grafikona da biste povećali ili smanjili grafikon.

Rotiranje 3D grafikona

Možete rotirati 3D grafikon da biste prilagodili njegov kut i orijentaciju.

  1. Odaberite 3D grafikon.

  2. Povlačite komandu za rotaciju Komanda za rotaciju na grafikonu da biste rotirali grafikon dok ne dobijete orijentaciju koju želite.