Prilagodba znakova i oznaka grafikona

Postoji nekoliko vrsti znakova grafikona i oznaka osi koje možete dodati svojim grafikonima. Možete promijeniti njihov izgled kako biste naglasili vaše podatke.

Grafikon s oznakama vrijednosti osi, linijama rešetke, oznakama kategorija i legendom

Uređivanje naslova grafikona

Grafikoni imaju držač mjesta za naslov (Naslov) koji je standardno skriven. Možete prikazati i promijeniti naslov grafikona.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Grafikon na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Grafikon, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Odaberite potvrdnu kućicu Naslov.

 4. Dvaput kliknite držač mjesta za naslov, a zatim upišite vlastiti naslov.

 5. Da biste promijenili izgled naslova, kao što su njegov font, veličina i boja, ponovno dvaput kliknite naslov pa upotrijebite kontrole u odjeljku Font grafikona u rubnom stupcu da biste unijeli promjene.

Dodavanje i izmjena oznaka vrijednosti grafikona

Trakasti, stupčasti, linijski, grafikoni područja, mjehuričasti grafikona i pita grafikoni imaju oznake koje pokazuju vrijednosti određenih podatkovnih točaka. Ove su oznake vrijednosti standardno skrivene za nove grafikone, ali možete ih učiniti vidljivima i odrediti im format (na primjer, broj, valuta ili postotak), promijeniti im font, boju, i tako dalje.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Serija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Serija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje kraj opcije Oznake vrijednosti, kliknite skočni izbornik i odaberite format broja.

  Napomena: Ovisno o vrsti grafikona, ovaj odjeljak može imati drugačiji naziv. Primjerice, interaktivni mjehuričasti grafikon ima odjeljak Mjehuričaste oznake. Kod grafikona raspršenja odaberete os, a zatim postavite oznake vrijednosti.

 4. Koristite druge kontrole da biste dodatno prilagođavali oznake.

  • Dodajte sufiks ili prefiks. Sve što unosite dodaje se na početak ili na kraj oznake.

  • Kliknite skočni prozor Lokacija, zatim odaberite opciju kako biste odredili gdje će se brojevi prikazati na grafikonu.

 5. Za promjenu fonta, boje i stila oznaka kliknite neku oznaku vrijednosti na grafikonu.

  Odabrane su sve oznake vrijednosti za tu seriju.

 6. Na kartici Oznake vrijednosti u rubnom stupcu, koristite kontrole za unos promjena.

  Izmjenjuju se samo oznake za odabranu seriju podataka. Za promjenu oznaka za neku drugu seriju kliknite jednu od njezinih oznaka, zatim unesite promjene.

  Za odabir više serija, odaberite jednu pa Command-kliknite drugu. Za odabir svih serija, odaberite jednu pa pritisnite Command-A.

Ako promijenite font cijelog grafikona, mijenja se i font oznaka vrijednosti.

Dodavanje i izmjena oznaka dijelova pita grafikona

 1. Odaberite grafikon.

  Za unos promjena za samo jedan dio, kliknite na njega.

 2. Kliknite karticu Dijelovi na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Dijelovi, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite na trokutić za otkrivanje kraj Oznaka, pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Prikaži oznake podatkovnih točaka: Odaberite potvrdnu kućicu Nazivi podatkovne točke.

  • Prikažite vrijednosti podataka: Odaberite potvrdnu kućicu Vrijednosti.

  • Promijenite format broja: Kliknite skočni izbornik Format podataka vrijednosti, pa odaberite format.

   Ako želite da se oznake vrijednosti podudaraju s formatom originalnih podataka u tablici, odaberite Isto kao izvorni podaci.

 4. Koristite druge komande za daljnje prilagođavanje oznaka:

  • Dodajte sufiks ili prefiks: Sve što unosite dodaje se na početak ili na kraj oznake.

  • Promijenite položaj oznaka: Povucite kliznik Udaljenost od središta za određivanje mjesta u dijelovima gdje će se pojaviti brojevi.

  • Promijenite orijentaciju dijelova: Kontrola Pomakni kut rotacije. Možda želite nešto istaknuti postavljanjem pojedinih dijelova na vrh ili dno grafikona.

Izmjena oznaka osi grafikona

Možete odrediti koje se oznake pojavljuju na osi, uređivati njihove nazive i mijenjati njihov kut.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Os na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Os, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Promjena oznaka na osi vrijednosti: Kliknite tipku Vrijednost (Y) na vrhu rubnog stupca.

  • Promjena oznaka na osi kategorija: Kliknite tipku Kategorija (X) na vrhu rubnog stupca.

 4. Koristite naredbe za podešavanje.

  Za prikaz svih opcija kliknite trokutiće za otkrivanje lijevo od naslova odjeljka.

  Komande za formatiranje oznaka osi grafikona
 5. Ako ste uključili Naziv osi i želite promijeniti naziv držača mjesta za naziv osi, dvaput kliknite naziv na grafikonu i upišite željeni naziv.

Napomena: Opcije osi Y mogu se razlikovati za grafikone raspršenja i mjehuričaste grafikone.

Izmjena crta rešetki osi

Možete odrediti da se prikazuju linije rešetki grafikona i možete mijenjati njihov izgled.

 1. Kliknite bilo gdje na grafikonu da biste ga odabrali.

 2. Kliknite karticu Os na vrhu rubnog stupca s desne strane pa kliknite tipku osi koju želite izmijeniti (X ili Y).

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Os, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podešavanje vrste linije: Kliknite na skočni izbornik ispod Velike linije rešetke, pa odaberite vrstu linije.

  • Podešavanje boje linije: U odjeljku Velike linije rešetke, kliknite na izbornik boja ili na kotač boja, zatim odaberite boju.

  • Podesite pomak za velike linije rešetke: U odjeljku Velike linije rešetke kliknite strelice desno od polja Porast ili u njega unesite vrijednost.

  • Prikaz kvačica za os x ili os vrijednosti: Kliknite na skočni izbornik Kvačica, pa odaberite lokaciju.

Prikazivanje ili uklanjanje traka greške

Trake greške predstavljene su kao male oznake čija duljina označuje količinu nepreciznosti koja je povezana s danom serijom podataka (varijabilnost podataka). Ove trake daju vam opći dojam o točnosti vaših podataka.

 1. Kliknite bilo gdje na grafikonu da biste ga odabrali.

 2. Kliknite karticu Serija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Serija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje kraj Traka greške, pa kliknite skočni izbornik i odaberite vrstu trake greške.

 4. Kliknite drugi skočni izbornik, odaberite način izračuna vrijednosti grešaka, a zatim izmijenite željeni raspon.

 5. Da biste promijenili izgled traka greški, kliknite na traku greške kako biste vidjeli bijele točke na svakom kraju, a na vrhu rubnog stupca pojavi se kartica s kontrolama za Traku greške.

  Odabrane su sve trake greške za elemente u istoj seriji.

 6. Koristite komande u odjeljcima Stil trake i Sjena da biste unosili izmjene.

  Ponovite korake 4 i 5 za promjenu izgleda traka greške za ostale serije.

Za uklanjanje traka greške odaberite Ništa iz skočnog izbornika Trake greške.

Prikazivanje ili uklanjanje linija trenda

Linije trenda pokazuju opći smjer (ili trend) vaših podataka. Linije trenda najčešće se upotrebljavaju za donošenje odluka o financijskom ulaganju. Pojavljuju se trakastim, linijskim, grafikonima raspršenja i mjehuričastim grafikonima.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Serija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Serija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje pored stavke Linije trenda pa kliknite skočni izbornik i odaberite vrstu linije trenda.

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Prikažite nazive linija trenda: Odaberite potvrdnu kućicu Naziv i u polje upišite naziv. Naziv koji upišete pojavit će se za sve linije trenda na grafikonu. Za promjenu naziva kliknite ga dvaput na grafikonu i upišite novi naziv.

  • Prikaz jednadžbe ili koeficijenta determinacije: Odaberite Pokaži jednadžbu ili odaberite kućicu Vrijednost R2.

 5. Da biste promijenili izgled linije trenda, kliknite na liniju kako biste vidjeli bijele točke na svakom kraju, a u rubnom stupcu pojavljuju se kontrole za Liniju trenda.

  Koristite komande u odjeljcima Potez i Sjena da biste unosili izmjene.

Za uklanjanje linija trenda odaberite stavku Bez sa skočnog izbornika Linije trenda.

Izmjena oznaka osi i linija rešetke grafikona

Većina vrsti grafikona ima oznake osi, koje možete izmijeniti na više načina. Možete promijeniti koje će se oznake pojavljivati na osi, kut oznaka, raspon i učestalost oznaka, i tako dalje. Također možete podesiti da li želite prikazati linije rešetke grafikona i odrediti njihov izgled.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Os na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Osi, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Izmijenite oznake na osi vrijednost: Kliknite Vrijednost (Y) na vrhu rubnog stupca.

  • Izmijenite oznake na osi kategorija: Kliknite Kategorija (X) na vrhu rubnog stupca.

 4. Upotrijebite naredbe u rubnom stupcu za unošenje željenih promjena.

  Za prikaz svih opcija kliknite trokutiće za otkrivanje lijevo od naslova odjeljka.

  Komande za formatiranje oznaka osi grafikona
 5. Ako odaberete kućicu Naziv osi, aplikacija Keynote će grafikonu dodati držač mjesta za naziv osi. Za njegovu promjenu triput kliknite naziv na grafikonu i upišite željeni naziv.

Dodavanje legende grafikonu

 1. Kliknite bilo gdje na grafikonu da biste ga odabrali.

 2. Kliknite karticu Grafikon na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac, kliknite Tipka Formatiraj na alatnoj traci.

 3. U odjeljku Opcije grafikona, odaberite potvrdnu kućicu Legenda.

 4. Kliknite grafikon, kliknite legendu (da biste odabrali samo legendu), pa učinite bilo što od sljedećeg:

  • Kliknite karticu Stil na vrhu rubnog stupca, pa s pomoću kontrola promijenite izgled teksta legende, dodajte ispunu pozadine, dodajte rub i drugo.

  • Povucite hvatišta oko legende za promjenu njezine veličine.

Izrada interaktivnog grafikona

Interaktivni grafikon podatke prikazuje u etapama tako da možete naglasiti odnos između skupina podataka. Interaktivni grafikoni mogu se koristiti za prikaz podataka kao što su prodaja po grupama tijekom vremena, troškovi po odjelima i promjene populacije u zemljama po kontinentima. Donji primjer prikazuje rast triju vrsta tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Tri faze interaktivnog grafikona, od kojih svaka prikazuje drugačiji skup podataka

Možete stupiti u interakciju s grafikonom koristeći kliznik i tipke ili samo tipke.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Kliknite karticu Grafikon na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Grafikon, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje kraj opcije Interaktivni grafikon, kliknite skočni izbornik i odaberite opciju.

Možete dodati efekt dodavanja Magičnog grafikona interaktivnom grafikonu, koji animira različite serije podataka grafikona.